Al-Mu'minun 75-89, de Heilige Koran (Djuz'-18, Pagina-347)

Al-Mu'minun: 23/Al-Mu'minun-75, 23/Al-Mu'minun-76, 23/Al-Mu'minun-77, 23/Al-Mu'minun-78, 23/Al-Mu'minun-79, 23/Al-Mu'minun-80, 23/Al-Mu'minun-81, 23/Al-Mu'minun-82, 23/Al-Mu'minun-83, 23/Al-Mu'minun-84, 23/Al-Mu'minun-85, 23/Al-Mu'minun-86, 23/Al-Mu'minun-87, 23/Al-Mu'minun-88, 23/Al-Mu'minun-89, de Heilige Koran, Djuz'-18, Pagina-347, Al-Mu'minun 75-89
direction_left
direction_right
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-75
23/Al-Mu'minun-75: En als Wij hen zouden begenadigen en Wij zouden opheffen wat er aan tegenspoed bij hen is: dan zouden zij blijven doorgaan met hun dwalingen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-76
23/Al-Mu'minun-76: En voorzeker, Wij hebben hen met de bestraffing getroffen, toch werden zij niet ootmoedig tegenover hun Heer en zij werden niet nederig.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-77
23/Al-Mu'minun-77: Totdat, wanneer Wij voor hen de deur van een zware bestraffing openden, zij in wanhoop verkeerden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-78
23/Al-Mu'minun-78: En Hij is Degene Die voor jullie het gehoor en gezichtsvermogen en de harten geschapen heeft. Weinig dankbaarheid tonen jullie!
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-79
23/Al-Mu'minun-79: En Hij is Degene Die juuie deed groeien op de aarde en tot Hem worden jullie verzameld.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-80
23/Al-Mu'minun-80: En Hij is Degene Die doet leven en doet sterven. En aan Hem behoort het afwissden van de dag en de nacht Begrijpen jullie dan niet?
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-81
23/Al-Mu'minun-81: Integendeel, zij zeggen hetzelfde als de vroegeren zeiden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-82
23/Al-Mu'minun-82: Zij zeiden: "Wanneer wij dood zijn en tot aarde en beenderen geworden zijn, zullen wij dan zeker worden opgewckt?
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-83
23/Al-Mu'minun-83: Voorzeker, dit werd vroeger aan ons en onze vaderen beloofd: dit zijn slechts fabels van de vroegeren."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-84
23/Al-Mu'minun-84: Zeg: "Aan wie behoort de aarde en alles wat zich daarop bevindt, als jullie het weten?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-85
23/Al-Mu'minun-85: Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg: "Waarom laten jullie je dan niet vermanen?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-86
23/Al-Mu'minun-86: Zeg: "Wie is de Heer van de zeven hemelen en de Heer van de Geweldige Troon?
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-87
23/Al-Mu'minun-87: Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg: "Waarom vrezen jullie (Allah) dan niet?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-88
23/Al-Mu'minun-88: Zeg: "In Wiens handen is de heerschappij over alles? En Hij beschermt en Hij wordt niet beschermt, als jullie het weten."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-89
23/Al-Mu'minun-89: Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg: "Waarom zijn jullie dan misleid?"
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: