An-Nur 44-53, de Heilige Koran (Djuz'-18, Pagina-356)

An-Nur: 24/An-Nur-44, 24/An-Nur-45, 24/An-Nur-46, 24/An-Nur-47, 24/An-Nur-48, 24/An-Nur-49, 24/An-Nur-50, 24/An-Nur-51, 24/An-Nur-52, 24/An-Nur-53, de Heilige Koran, Djuz'-18, Pagina-356, An-Nur 44-53
direction_left
direction_right
Luister Koran: 24/An-Nur-44
24/An-Nur-44: Allah wisselt de dag en de nacht af. Voorwaar, daarin is zeker een lering voor de bezitters van inzicht.
Luister Koran: 24/An-Nur-45
24/An-Nur-45: En Allah schiep ieder levend wezen uit water; onder hen er die zich op hun buiken voortbewegen en onder hen zijn er die op twee (voeten) lopen en onder hen zijn er die op vier (poten) lopen. Allah schept wat Hij wil. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken.
Luister Koran: 24/An-Nur-46
24/An-Nur-46: Wij hebben zeker duidelijke Verzen neergezonden en Allah leidt wie Hij wil naar een recht pad.
Luister Koran: 24/An-Nur-47
24/An-Nur-47: En zij (de huichelaars) zeggen: "Wij geloven in Allah en de Boodschapper en wij gehoorzamen." Vervolgens wendt een groep van hen zich daarna af. En zij zijn niet de gelovigen.
Luister Koran: 24/An-Nur-48
24/An-Nur-48: En wanneer zij tot Allah en Zijn Boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, dan is er een groep onder hen die zich afwendt.
Luister Koran: 24/An-Nur-49
24/An-Nur-49: Maar indien het recht aan hun kant is, begeven zij zich nederig naar hem.
Luister Koran: 24/An-Nur-50
24/An-Nur-50: Is er een ziekte in hun harten, of twijfelen zij, of vrezen zij dat Allah en Zijn Boodschapper onrechtvardig voor hen zijn? Integendeel, zij zijn degenen die de onrechtvaardigen zijn.
Luister Koran: 24/An-Nur-51
24/An-Nur-51: De woorden van de gelovigen, wanneer zij naar Allah en Zijn Boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, zijn slechts dat zij zeggen: "Wij horen en wij gehoorzamen." En zij zijn degenen die de welslagenden zijn.
Luister Koran: 24/An-Nur-52
24/An-Nur-52: En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt en bang voor Allah is en Hem vreest: zij zijn degenen die de overwinnaars zijn.
Luister Koran: 24/An-Nur-53
24/An-Nur-53: En zij zweren bij Allah met hun duurste eden, dat als jij hen zou bevelen, zij (hun huizen) zouden verlaten. Zeg: "Zweert niet! (Jullie) gehoorzaamheid is bekend: voorwaar, Allah is Alwetend over wat jullie doen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: