An-Nur 21-27, de Heilige Koran (Djuz'-18, Pagina-352)

An-Nur: 24/An-Nur-21, 24/An-Nur-22, 24/An-Nur-23, 24/An-Nur-24, 24/An-Nur-25, 24/An-Nur-26, 24/An-Nur-27, de Heilige Koran, Djuz'-18, Pagina-352, An-Nur 21-27
direction_left
direction_right
Luister Koran: 24/An-Nur-21
24/An-Nur-21: O jullie die geloven! Volgt niet in de voetstappen van de Satan. En wie de voetstappen van de Satan volgt: voorwaar, hij (Satan) beveelt de gruweldaden en het verwerpelijke. En als de gunst van Allah er voor jullie niet geweest was en Zijn Barmhartigheid, dan zou niet één van jullie zich ooit reinigen. Maar Allah reinigt wie Hij wil. En Allah is Alhorend en Alwetend.
Luister Koran: 24/An-Nur-22
24/An-Nur-22: En laat hen van jullie die bemiddeld en gefortuncerd zijn niet zweren niet uit te geven aan de verwanten en de amen en de uitwijkers op de Weg van Allah; laat hen vergeven en lankmoedig zijn: houden jullie er niet van dat Allah jullie vergeeft? En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 24/An-Nur-23
24/An-Nur-23: Voorwaar, degenen die de eerbare, reine, gelovige vrouwen beschuldigen (van ontucht) zijn vervloekt op de wereld en in het Hiernamaals. En voor hen is er een geweldige bestraffing.
Luister Koran: 24/An-Nur-24
24/An-Nur-24: Op die Dag zullen hun tongen, hun handen en hun voeten tegen hen getuigen over wat zijn plachten te doen.
Luister Koran: 24/An-Nur-25
24/An-Nur-25: Op die Dag zal Allah hun hun ware loon betalen en zij zullen weten dat Allah zeker de duidelijke Waarheid is.
Luister Koran: 24/An-Nur-26
24/An-Nur-26: Zondige vrouwen zijn er voor zondige mannen en zondige mannen zijn er voor zondige vrouwen; en goede vrouwen zijn er voor goede mannen en goede mannen zijn er voor goede vrouwen; zij zijn degenen die onschuldig zijn aan wat zij (de lasteraars) zeggen: voor hen is er vergeving en een weldadige voorziening.
Luister Koran: 24/An-Nur-27
24/An-Nur-27: O jullie die geloven! Gaat geen huizen binnen, behalve jullie huizen, totdat jullie toestemming hebben gevraagd en salâm hebben gegeven aan haar bewoners. Dat is beter voor jullie, hopelijk zuilen jullie je laten vermanen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: