An-Nur 38-43, de Heilige Koran (Djuz'-18, Pagina-355)

An-Nur: 24/An-Nur-38, 24/An-Nur-39, 24/An-Nur-40, 24/An-Nur-41, 24/An-Nur-42, 24/An-Nur-43, de Heilige Koran, Djuz'-18, Pagina-355, An-Nur 38-43
direction_left
direction_right
Luister Koran: 24/An-Nur-38
24/An-Nur-38: Opdat Allah hen beloont volgens het beste van wat zij deden. En Hij vermeerdert voor hen Zijn gunst. En Allah voorziet wie Hij wil zonder rekening.
Luister Koran: 24/An-Nur-39
24/An-Nur-39: En degenen die ongelovig zijn: hun daden zijn als een luchtspiegeling op de woestijnvlakte. De dorstige denkt water (te vinden) totdat hij daar komt en er niets vindt Maar hij vindt Allah bij zich en Hij zal zijn rekening opmaken. En Allah is snel in de afrekening.
Luister Koran: 24/An-Nur-40
24/An-Nur-40: Of (de toestand van de ongelovige is) als de donkerten in de diepe zee, bedekt door golf op golf, waarop wolken zijn. donkerten bovenop elkaar. Wanneer iemand zijn hand uitstrekt kan hij die bijna niet zien. En aan wie Allah geen licht geeft: voor hem is er gew licht.
Luister Koran: 24/An-Nur-41
24/An-Nur-41: Zie jij niet dat alles in de hemelen en op de aarde Allah prijst en (ook) de vogels met uitgespreide vleugels? Ieder kent zijn shalât en zijn lofprijzing en Allah is Alwetend over wat zij doen.
Luister Koran: 24/An-Nur-42
24/An-Nur-42: En aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde en tot Allah is de terugkeer.
Luister Koran: 24/An-Nur-43
24/An-Nur-43: Zie jij niet dat Allah de wolken voortdrijft en hen dan bij elkaar voegt en hen daarop in stapels verzamelt? Hierna zie jij de regen uit hun midden komen. En Hij doet uit de hemelen bergen (wolken) neerdalen waarin hagel is. Hij treft daarme wie Hij wil en Hij wendt het af van wie Hij wil. De flits van de bliksem ontneemt bijna het gezichtsvermogen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: