An-Nur 1-10, de Heilige Koran (Djuz'-18, Pagina-350)

An-Nur: 24/An-Nur-1, 24/An-Nur-2, 24/An-Nur-3, 24/An-Nur-4, 24/An-Nur-5, 24/An-Nur-6, 24/An-Nur-7, 24/An-Nur-8, 24/An-Nur-9, 24/An-Nur-10, de Heilige Koran, Djuz'-18, Pagina-350, An-Nur 1-10
direction_left
direction_right

An-Nur

Luister Koran: 24/An-Nur-1
24/An-Nur-1: Dit is een Soerah die Wij neergezonden hebben en die Wij verplicht hebben gesteld; en Wij hebben daarin duidelijke Verzen neergezezonden. Hopelijk zullen jullie je laten vermanen.
Luister Koran: 24/An-Nur-2
24/An-Nur-2: De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man, slaat hen ieder met honderd slagen. En laat medelijden met hen jullie niet treffen in de godsdienst van Allah, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.
Luister Koran: 24/An-Nur-3
24/An-Nur-3: De ontuchtige man trouwt niet, behalve met een ontuchtige vrouw of een veelgodenaanbidster. En de ontuchtige vrouw wordt niet getrouwd, behalve door een ontuchtige man of een veelgodenaanbidder. En dat is verboden voor de gelovigen.
Luister Koran: 24/An-Nur-4
24/An-Nur-4: En degenen die eerzame vrouwen beschuldigen (van ontucht) en vervolgens geen vier getuigen brengen: slaat hen met tachtig slagen. En aanvaardt nooit getuigenissen van hen, went zij zijn degenen die zwam zonden begaan.
Luister Koran: 24/An-Nur-5
24/An-Nur-5: Behalve degenen die daarna berouw hebben en zich beteren. En voorwaar, Allah is dan Vergevensgezind, Meest Barmhartig. En degenen die hun echtgenotes beschuldigen terwijl zij er geen getuigen voor hebben, behalve
Luister Koran: 24/An-Nur-6
24/An-Nur-6: zichzelf: de getuigenis van een van hen bestaat uit vier maal bij Allah zweren dat hij tot de waarachtigen behoort.
Luister Koran: 24/An-Nur-7
24/An-Nur-7: En de vijfde getuigenis is dat de straf van Allah over hem komt als hij tot de leugenaars behoort.
Luister Koran: 24/An-Nur-8
24/An-Nur-8: En de bestraffing zal van haar afgewend worden als zij vier maal bij Allah zweert dat haar man zeker tot de leugenaars behoort.
Luister Koran: 24/An-Nur-9
24/An-Nur-9: En haar vijfde (getuigenis) is dat de toom van Allah haar treft als hij tot de waarachtigen behoort.
Luister Koran: 24/An-Nur-10
24/An-Nur-10: En als de gunst van Allah en Zijn Barmhartigheid er voor jullie niet was en als Hij niet de Vergever, de Alwijze was... (zouden jullie snel ten ondergaan).
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: