An-Nahl 94-102, de Heilige Koran (Djuz'-14, Pagina-278)

An-Nahl: 16/An-Nahl-94, 16/An-Nahl-95, 16/An-Nahl-96, 16/An-Nahl-97, 16/An-Nahl-98, 16/An-Nahl-99, 16/An-Nahl-100, 16/An-Nahl-101, 16/An-Nahl-102, de Heilige Koran, Djuz'-14, Pagina-278, An-Nahl 94-102
direction_left
direction_right
Luister Koran: 16/An-Nahl-94
16/An-Nahl-94: En zweert juillie eden niet als een list tussen jullie, zodat een voet uitglijdt nadat die stevig neergezet was en jullie zullen het slechte moeten proeven vanwege jullie afhouden (van de mensen) van de Weg van Allah. En voor jullie (zondaars) is er een geweldige bestraffing.
Luister Koran: 16/An-Nahl-95
16/An-Nahl-95: En ruilt het verbond met Allah niet in voor een geringe prijs. Voorwaar, wat bij Allah is, is beter voor jullie als jullie (het) weten.
Luister Koran: 16/An-Nahl-96
16/An-Nahl-96: Wat bij jullie is, zal vergaan, maar wat bij Allah is, is blijvend. En Wij zullen degenen die geduldig waren zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-97
16/An-Nahl-97: Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zÜij plachten te doen. THIS TEXT HAS BEEN AUTOMATICALLY GENERATED (OCR) AND REQUIRES FIXING/CHECKING. USE THE CTRL+(Right/Left Arrow) KEYS TO MOVE ALONG THE WORDS AND CHECK WITH THE LEFT SIDE. PLEASE DELETE *THIS* NOTE IF YOU ARE READY TO CHECK AND APPROVE.
Luister Koran: 16/An-Nahl-98
16/An-Nahl-98: En wawmrjullie de Koran lezen: zoek den de bescherming van Allah tegen de vervloekte Satan.
Luister Koran: 16/An-Nahl-99
16/An-Nahl-99: Voorwaar, hij heeft geen gezag over degenen die geloven en kun Heer vertrouwen,
Luister Koran: 16/An-Nahl-100
16/An-Nahl-100: Voorwaar, bij heeft alleen gezag over degenen die hem als beschermer nemen en (over) degenen die deelgenoten am Hem toekennen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-101
16/An-Nahl-101: En wanneer Wij een Vers door een ander Vers vervangen, en Allah weet heter wat Hij neerzendt, (dan) zeggen zij, "Voorww, jij (Moehammed) b" een verzinnef van leugens." De meesten van ben weten zelfs niets.
Luister Koran: 16/An-Nahl-102
16/An-Nahl-102: Zeg (O Moehammad): "De Heilige Geest (Djibrll) van jouw Heer deed hem met de Waarheid neerdalen om degenen die geloven te versterken, en als Leiding en een verheugende tijding voor de Moslinu."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: