HACC 6-15, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-17, Sayfa-333)

HACC: 22/HACC-6, 22/HACC-7, 22/HACC-8, 22/HACC-9, 22/HACC-10, 22/HACC-11, 22/HACC-12, 22/HACC-13, 22/HACC-14, 22/HACC-15, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-17, Sayfa-333, HACC 6-15
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 22/HACC-6
22/HACC-6: Muhakkak ki Allah, işte O, Hakk’tır. Ve muhakkak ki O, ölüleri diriltir ve muhakkak ki O, herşeye kaadirdir.
Kur'an Dinle: 22/HACC-7
22/HACC-7: Ve onda (vuku bulacağında) şüphe olmayan o saat (kıyâmet) mutlaka gelecektir. Ve muhakkak ki Allah, kabirlerde olan kimseleri beas edecektir (diriltecektir).
Kur'an Dinle: 22/HACC-8
22/HACC-8: Ve insanlardan (öyle) kimseler vardır ki; bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu (aydınlatıcı) bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücâdele eder.
Kur'an Dinle: 22/HACC-9
22/HACC-9: Allah’ın yolundan saptırmak için onu (Allah’ın dînindeki esasları) eğip büker (değiştirir). Onun için dünyada rezillik vardır. Ve ona kıyâmet günü yakıcı bir azap tattıracağız.
Kur'an Dinle: 22/HACC-10
22/HACC-10: İşte bu, senin ellerinle takdim edilen şeyler (yaptığın zulümler) sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah, abidler (Allah’a kul olanlar) için zulmedici değildir.
Kur'an Dinle: 22/HACC-11
22/HACC-11: İnsanlardan (öyle) kimseler vardır ki, Allah’a az (gönülsüz) ibadet eder. Ona bir hayır isabet etse onunla tatmin olur. Ve bir fitne isabet etse yüz geri döner. (Onlar), dünyada ve ahirette hüsrandadır. İşte o, apaçık hüsrandır.
Kur'an Dinle: 22/HACC-12
22/HACC-12: Kendilerine zarar ve fayda vermeyen, Allah’tan başka şeylere dua ederler. İşte bu, uzak bir dalâlettir.
Kur'an Dinle: 22/HACC-13
22/HACC-13: Gerçekten, zararı yararından daha yakın (daha fazla) olana dua ederler. (Onların taptıkları şeyler), ne kötü dost (yardımcı) ve ne kötü arkadaştır.
Kur'an Dinle: 22/HACC-14
22/HACC-14: Muhakkak ki Allah, âmenû olanları (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenleri) ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanları, altından nehirler akan cennete dahil edecektir. Muhakkak ki Allah, dilediğini yapar.
Kur'an Dinle: 22/HACC-15
22/HACC-15: Kim Allah’ın, ona dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, o zaman semaya (gökyüzüne) bir sebep uzatsın. Sonra da onu (o sebebi, irtibatı) kessin. O taktirde baksın, O’nun hilesi, onun öfkelendiği şeyi (başına gelen musîbeti) giderir mi?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: