ENBİYÂ 102-112, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-17, Sayfa-331)

ENBİYÂ: 21/ENBİYÂ-102, 21/ENBİYÂ-103, 21/ENBİYÂ-104, 21/ENBİYÂ-105, 21/ENBİYÂ-106, 21/ENBİYÂ-107, 21/ENBİYÂ-108, 21/ENBİYÂ-109, 21/ENBİYÂ-110, 21/ENBİYÂ-111, 21/ENBİYÂ-112, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-17, Sayfa-331, ENBİYÂ 102-112
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-102
21/ENBİYÂ-102: Onun (cehennemin) uğultusunu işitmezler. Ve onlar, istedikleri şeyler içinde ebedî kalacak olanlardır.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-103
21/ENBİYÂ-103: O en büyük dehşet (korku), onları mahzun etmez. Ve melekler, onları karşılar (ve derler ki): “Bu, sizin vaadolunduğunuz gününüzdür.”
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-104
21/ENBİYÂ-104: O gün, kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halketmeye başladığımız gibi (eski durumuna) iade edeceğiz (geri döndüreceğiz). Bizim üzerimizde bir vaaddir. Muhakkak ki (bunu) yapacak olan, Biziz.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-105
21/ENBİYÂ-105: Andolsun ki; zikirden (Tevrat’tan) sonra Zebur’da, arza salih kullarımızın varis olacağını, yazdık.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-106
21/ENBİYÂ-106: Muhakkak ki abidler (Allah’a kul olanlar) kavmi için bunda, elbette tebliğ (açıklamalar) vardır.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-107
21/ENBİYÂ-107: Seni Biz, sadece âlemlere rahmet olarak gönderdik.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-108
21/ENBİYÂ-108: De ki: “Bana, sizin ilâhınızın sadece tek bir ilâh olduğu vahyedildi.” Öyleyse siz müslümanlar mısınız (Allah’a teslim olanlar mısınız)?
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-109
21/ENBİYÂ-109: Bundan sonra dönerlerse, o zaman de ki: “Size müsavi olarak (herkese eşit şekilde), (Allah’ın emirlerini) bildirdim (ilân ettim). Vaadolunduğunuz şey (azap) uzak mı yoksa yakın mı (eğer) ben bilseydim (bilmiyorum).”
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-110
21/ENBİYÂ-110: Muhakkak ki O, sözün cehrî olanını (açıkça söylenenini) ve ketmettiklerinizi (gizlediklerinizi) bilir.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-111
21/ENBİYÂ-111: Eğer bilsem (bilmiyorum), belki de o (erteleme), sizin için bir imtihandır. Ve belli bir zamana kadar bir meta (faydalanma)dır.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-112
21/ENBİYÂ-112: Dedi ki: “Rabbim hak ile hüküm ver. Ve bizim Rabbimiz, sizin (yanlış) vasıflandırmalarınıza rağmen yardım istenilen Rahmân (Allah)’dır.”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: