ENBİYÂ 73-81, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-17, Sayfa-328)

ENBİYÂ: 21/ENBİYÂ-73, 21/ENBİYÂ-74, 21/ENBİYÂ-75, 21/ENBİYÂ-76, 21/ENBİYÂ-77, 21/ENBİYÂ-78, 21/ENBİYÂ-79, 21/ENBİYÂ-80, 21/ENBİYÂ-81, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-17, Sayfa-328, ENBİYÂ 73-81
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-73
21/ENBİYÂ-73: Ve onları, emrimizle hidayete erdiren (ölmeden önce ruhları Allah’a ulaştıran) imamlar kıldık. Ve onlara, hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekât vermeyi vahyettik. Ve onlar, Bize kul oldular.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-74
21/ENBİYÂ-74: Ve Lut (A.S)’a hikmet ve ilim verdik. Ve habaîs (kötülükler, ahlâksızlıklar) işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar, fasık olan kötü bir kavimdi.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-75
21/ENBİYÂ-75: Ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o, salihlerdendir.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-76
21/ENBİYÂ-76: Ve Nuh (A.S), daha önce nida etmişti (seslenmiş, dua etmişti). Bunun üzerine ona icabet ettik (duasını kabul ettik). Böylece onu ve ehlini (ailesini) büyük bir üzüntüden kurtardık.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-77
21/ENBİYÂ-77: Ve âyetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar, kötü bir kavim oldu. Böylece onların hepsini boğduk.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-78
21/ENBİYÂ-78: Dâvud (a.s) ve Süleyman (a.s), bir kavmin koyunlarının gece (çobansız olarak) içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı. Ve Biz, onların hükmüne şahittik.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-79
21/ENBİYÂ-79: Böylece onu (bu hükmü), Süleyman (a.s)’a anlattık. Ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Dâvud (a.s)’la beraber tesbih eden (etsinler diye) dağları ve kuşları musahhar (emrine amade) kıldık. Ve (bunları) yapan, Biziz.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-80
21/ENBİYÂ-80: Sizin için ona, şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise (zırh) yapmayı öğrettik. Öyleyse siz şükredenler(den) misiniz?
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-81
21/ENBİYÂ-81: Ve fırtınalı rüzgâr, Hz. Süleyman içindi. (Rüzgâr), bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle giderdi. Ve Biz, herşeyi bileniz (biliriz).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: