Al-Anbiya 73-81, de Heilige Koran (Djuz'-17, Pagina-328)

Al-Anbiya: 21/Al-Anbiya-73, 21/Al-Anbiya-74, 21/Al-Anbiya-75, 21/Al-Anbiya-76, 21/Al-Anbiya-77, 21/Al-Anbiya-78, 21/Al-Anbiya-79, 21/Al-Anbiya-80, 21/Al-Anbiya-81, de Heilige Koran, Djuz'-17, Pagina-328, Al-Anbiya 73-81
direction_left
direction_right
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-73
21/Al-Anbiya-73: En Wij maakten hen tot leiders, die leiding gaven volgens Ons bevel. En Wij openbaarden aan hen goede daden te verrichten en de shalât te onderhouden en de zakât te geven. En zij waren aanbidders van Ons.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-74
21/Al-Anbiya-74: En aan Lôeth schonken Wij wijsheid en kennis en Wij redden hem uit de stad waarvan (de bevolking) vuiligheid placht te bedrijven. Voorwaar, zij waren een slecht volk, zwaar zondigen.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-75
21/Al-Anbiya-75: En Wij deden hem in Onze Barmhartigheid binnengaan: voorwaar, hij behoorde tot de oprechten.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-76
21/Al-Anbiya-76: En (gedenkt) Nôeh, toen bij Ons vroeger aanriep en Wij hem daarop verhoorden: Wij redden hem en zijn familie van een geweldige ramp.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-77
21/Al-Anbiya-77: En Wij hielpen hem tegen het volk dat Onze Tekorten loochende. Voorwaar, zij waren een slecht volk. Toen deden Wij hen allen verdrinken.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-78
21/Al-Anbiya-78: En (gedenkt) Dâwôcd en Soelaimân toen zij een oordeel gaven over het akkerland, waarop de schapen van het volk grazend rondgelopen hadden. En Wij waren getuigen van hun oordeel."'
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-79
21/Al-Anbiya-79: En Wij deden Soelaimân (de zaak) begrijpen. En aan ieder van hen gaven Wij wijsheid en kennis. En Wij maakten Dâwôcd met de bergen en de vogels dienstbaar om (Allah's) Glorie te prijzen, Eii Wij waren het Die dat deden.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-80
21/Al-Anbiya-80: En Wij leerden hem kleding (maliënkolders) te maken om jullie te beschermen in jullie oorlog. Zullen jullie dan dankbaren zijn?
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-81
21/Al-Anbiya-81: En aait Soelaimin (onderwierpen Wij) de stormachtige wind, die met Zijn verlof naar het land bewoog dat Wij gezegend hadden. En Wij zijn Alwetend over alle zaken.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: