Al-Hajj 31-38, de Heilige Koran (Djuz'-17, Pagina-336)

Al-Hajj: 22/Al-Hajj-31, 22/Al-Hajj-32, 22/Al-Hajj-33, 22/Al-Hajj-34, 22/Al-Hajj-35, 22/Al-Hajj-36, 22/Al-Hajj-37, 22/Al-Hajj-38, de Heilige Koran, Djuz'-17, Pagina-336, Al-Hajj 31-38
direction_left
direction_right
Luister Koran: 22/Al-Hajj-31
22/Al-Hajj-31: Als Hoenafâ tegenover Allah, zonder Hem deelgenoten toe te kennen, want wie aan Allah deelgenoten toekent is als iemand die uit de hemel valt, en dan dom de vogels wordt weggegrist of door de wind wordt geblazen naar een afgelegen plek.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-32
22/Al-Hajj-32: Zo is het, en wie de gewijde Tekenen van Allah eer bewijst: voorwaar, dat is door het vrezen (van Allah) in de harten.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-33
22/Al-Hajj-33: Voor jullie zijn daarin voordelen voor een vastgestelde periode; vervolgens is er de offerplaats hij het Aloude Huis.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-34
22/Al-Hajj-34: En voor iedere gemeenschap hebben Wij godsdienstige gebruiken (om te offoren) vastgesteld, opdat zij de Nam van Allah zullen uitspreken over het vee, waarmee Hij hen voorzien heeft. En jullie god is de Ène God, aan Hem geven jullie je daarom over. En brengt verheugende tijdingen am ben die zich overgaven.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-35
22/Al-Hajj-35: Degenen waarvan, als de Naam van Allah genoemd wordt de harten trillen en die geduldigen zijn met wat ben treft en die de shalât onderhouden en uitgeven van dat waar Wij hen mee voorzien hebben.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-36
22/Al-Hajj-36: En de kamelen (om te offeren) hebben Wij voor jullie gemaakt als behorend tot de gewijde Tekenen van Allah, daarin is goeds, voor jullie. Spreekt daarom de Naam van Allah over hen uit als zij in rijen staan (om geslacht te worden). En wanneer zij op hun zij vallen, eet dan van hen en voedt wie daar nederig om vraagt en de bedelaar. Zo hebben Wij ben aan jullie dienstbaar gemaakt. Hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-37
22/Al-Hajj-37: Het is niet hun vlees en niet hun bloed dat Allah bereikt, maar wat Hem bereikt is de vrees (voor Hem). Zo heeft Hij hen aan jullie dienstbaar gemaakt, opdat jullie Allah verheerlijken omdat Hij jullie leidde. En breng verheugende tijdingen aan de weldoeners.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-38
22/Al-Hajj-38: Voorwaar, Allah zal degenen die geloven verdedigen. Voorwaar, Allah houdt van geen enkele ongelovige verrader.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: