Al-Anbiya 45-57, de Heilige Koran (Djuz'-17, Pagina-326)

Al-Anbiya: 21/Al-Anbiya-45, 21/Al-Anbiya-46, 21/Al-Anbiya-47, 21/Al-Anbiya-48, 21/Al-Anbiya-49, 21/Al-Anbiya-50, 21/Al-Anbiya-51, 21/Al-Anbiya-52, 21/Al-Anbiya-53, 21/Al-Anbiya-54, 21/Al-Anbiya-55, 21/Al-Anbiya-56, 21/Al-Anbiya-57, de Heilige Koran, Djuz'-17, Pagina-326, Al-Anbiya 45-57
direction_left
direction_right
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-45
21/Al-Anbiya-45: Zeg: "Voorwaar, ik waarschuw jullie slechts met de Openbaring." Maar de doven luisteren niet naar de oproep, zelfs (niet) wanneer zij gewaarschuwd worden.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-46
21/Al-Anbiya-46: En als ook maar een adem van de bestraffing van jouw Heer ben trek zeggen zij zeker: "Wee ons! Voorwaar, wij waren onrechtvaardigen!"
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-47
21/Al-Anbiya-47: En Wij zullen betrouwbare weegschalen opstellen op de Dag der Opstanding, zodat geen ziet iets van onrecht aangedaan wordt. En al gaat het om het gewicht van een mosterdzaadje: Wij zullen het naar voren brengen. En Wij zijn voldoende als Berekenaars.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-48
21/Al-Anbiya-48: En voorzeker hebben Wij aan Môesa en Hârôen een Foerqân gegeven, als een verheidering en een Vemaning voor de Moettaqôen.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-49
21/Al-Anbiya-49: Degenen die voor kun Heer vrezen in het verborgene. En zij zijn bang voor het Uur.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-50
21/Al-Anbiya-50: En dit is een gezegende Vermaning, die Wij neerzonden. Zullen jullie haar dan verwerpen?
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-51
21/Al-Anbiya-51: En voorzeker gaven Wij vroeger Ibrâhîm zijn rechtgeleidheid en Wij waren bekend met hem.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-52
21/Al-Anbiya-52: (Gedenkt) toen hij tegen zijn vader en zijn voik zei: "Wat zijn dat voor beelden, die jullie aanbidden?"
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-53
21/Al-Anbiya-53: Zij zeiden: "Wij vonden dat onze vaderen hen aanbaden."
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-54
21/Al-Anbiya-54: Hij zei: "Voorzeker, jullie en jullie vaderen verkeren in duidelijke dwaling."
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-55
21/Al-Anbiya-55: Zij zeiden: "Ben jij naar ons gekomen met de Waarheid, of behoor jij tot hen die spotten?"
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-56
21/Al-Anbiya-56: Hij zei "Integendeel, jullie Heer is de Heer van de hemelen en de aarde, die Hij geschapen heeft. En ik behoor tot degenen die daarvan getuigen.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-57
21/Al-Anbiya-57: Bij Allah, ik zal zeker een plan beramen tegen jullie afgoden, nadat jullie weggaan, jullie ruggen toekerend."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: