ENBİYÂ 45-57, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-17, Sayfa-326)

ENBİYÂ: 21/ENBİYÂ-45, 21/ENBİYÂ-46, 21/ENBİYÂ-47, 21/ENBİYÂ-48, 21/ENBİYÂ-49, 21/ENBİYÂ-50, 21/ENBİYÂ-51, 21/ENBİYÂ-52, 21/ENBİYÂ-53, 21/ENBİYÂ-54, 21/ENBİYÂ-55, 21/ENBİYÂ-56, 21/ENBİYÂ-57, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-17, Sayfa-326, ENBİYÂ 45-57
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-45
21/ENBİYÂ-45: De ki: “Ben, sizi sadece vahiy ile uyarıyorum.” Ve sağırlar, uyarıldıkları zaman (uyarıldıkları) şeye daveti işitmezler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-46
21/ENBİYÂ-46: Ve eğer, onlara Rabbinin azabından bir esinti dokunursa, mutlaka: “Bize yazıklar olsun, gerçekten biz, zalimler olduk.” derler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-47
21/ENBİYÂ-47: Ve Biz, kıyâmet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman, kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa, onu getiririz (hayat filminde gösteririz). Ve Bize, hesap görücüler kâfidir.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-48
21/ENBİYÂ-48: Ve andolsun ki Biz, Musa (A.S)’a ve Harun (A.S)’a, takva sahipleri için Furkan’ı (Tevrat’ı), bir Işık (Nur) ve Zikir olarak verdik.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-49
21/ENBİYÂ-49: Onlar, gaybde (görmedikleri halde) Rab’lerine huşû duyarlar. Ve onlar, o saatten (kıyâmet saatinden) korkanlardır.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-50
21/ENBİYÂ-50: Ve bu, Bizim indirdiğimiz Mübarek Bir Zikir’dir. Siz, hâlâ O’nu inkâr edenler misiniz?
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-51
21/ENBİYÂ-51: Ve andolsun ki daha önce İbrâhîm (A.S)’a rüşdünü (irşad yetkisini) verdik. Ve Biz, onu (irşada ehil olduğunu) bilenlerdik.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-52
21/ENBİYÂ-52: (İbrâhîm A.S), babasına ve kavmine şöyle demişti: “Sizin ibadet ettiğiniz bu heykeller nedir?”
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-53
21/ENBİYÂ-53: “Babalarımızı ona (onlara) ibadet ediyor bulduk.” dediler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-54
21/ENBİYÂ-54: (İbrâhîm A.S): “Andolsun ki siz ve babalarınız, apaçık dalâlettesiniz.” dedi.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-55
21/ENBİYÂ-55: “Sen, bize hakkı mı getirdin yoksa sen (bizimle) oyun mu oynuyorsun?” dediler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-56
21/ENBİYÂ-56: “Hayır sizin Rabbiniz, semaların ve arzın Rabbidir ve onları yaratandır. Ve ben, buna şahit olanlardanım.” dedi.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-57
21/ENBİYÂ-57: Allah’a yemin olsun, siz arkanızı döndükten (gittikten) sonra ben mutlaka sizin putlarınıza hile yapacağım.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: