ENBİYÂ 58-72, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-17, Sayfa-327)

ENBİYÂ: 21/ENBİYÂ-58, 21/ENBİYÂ-59, 21/ENBİYÂ-60, 21/ENBİYÂ-61, 21/ENBİYÂ-62, 21/ENBİYÂ-63, 21/ENBİYÂ-64, 21/ENBİYÂ-65, 21/ENBİYÂ-66, 21/ENBİYÂ-67, 21/ENBİYÂ-68, 21/ENBİYÂ-69, 21/ENBİYÂ-70, 21/ENBİYÂ-71, 21/ENBİYÂ-72, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-17, Sayfa-327, ENBİYÂ 58-72
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-58
21/ENBİYÂ-58: Sonra onları (putları) cüz cüz (parça parça) yaptı. Onların büyük olanı hariç. Umulur ki böylece onlar, ona rücu ederler (dönerler).
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-59
21/ENBİYÂ-59: “Bizim ilâhlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o, gerçekten zalimlerdendir.” dediler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-60
21/ENBİYÂ-60: “Ona (kendisine), İbrâhîm denen gencin, onları zikrettiğini (putlardan bahsettiğini) işittik.” dediler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-61
21/ENBİYÂ-61: “Öyleyse onu, insanların gözü önüne getirin! Böylece onlar şahit olurlar.” dediler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-62
21/ENBİYÂ-62: “Ey İbrâhîm! Bizim ilâhlarımıza bunu sen mi yaptın?” dediler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-63
21/ENBİYÂ-63: (İbrâhîm A.S) şöyle dedi: “Hayır, bunu onların büyüğü yaptı. Haydi eğer onlar konuşuyorlarsa (konuşabiliyorlarsa) onlara sorun!”
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-64
21/ENBİYÂ-64: Bunun üzerine kendilerine geldiler, sonra da (kendileri için); “Muhakkak ki siz; siz zalimlersiniz.” dediler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-65
21/ENBİYÂ-65: Sonra onların başları öne eğildi. (Hz. İbrâhîm’e): “Andolsun ki sen, bunların konuşmadığını (konuşamadığını) biliyordun.” (dediler).
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-66
21/ENBİYÂ-66: (İbrâhîm A.S): “Hâlâ size bir faydası ve zararı olmayan, Allah’tan başka şeylere mi tapıyorsunuz?” dedi.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-67
21/ENBİYÂ-67: Size ve Allah’tan başka taptığınız şeylere yazıklar olsun. Hâlâ akıl etmiyor musunuz?
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-68
21/ENBİYÂ-68: “Eğer yapabilirseniz, onu (İbrâhîm A.S’ı) yakın! Ve ilâhlarınıza yardım edin.” dediler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-69
21/ENBİYÂ-69: “Ey ateş! İbrâhîm (A.S)’a (karşı) soğuk ve selâmet (zararsız) ol.” dedik.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-70
21/ENBİYÂ-70: Ve ona tuzak kurmak istediler. Fakat Biz, onları daha çok hüsrana düşürdük.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-71
21/ENBİYÂ-71: Âlemler içinde bereketli kıldığımız arz’a, onu ve Hz. Lut’u (ulaştırıp) kurtardık.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-72
21/ENBİYÂ-72: Ve ona, İshak (A.S)’ı ve nafileten (ilâveten) Yâkub (A.S)’ı vehbî (armağan) olarak verdik. Ve hepsini salihler kıldık.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: