ENBİYÂ 11-24, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-17, Sayfa-323)

ENBİYÂ: 21/ENBİYÂ-11, 21/ENBİYÂ-12, 21/ENBİYÂ-13, 21/ENBİYÂ-14, 21/ENBİYÂ-15, 21/ENBİYÂ-16, 21/ENBİYÂ-17, 21/ENBİYÂ-18, 21/ENBİYÂ-19, 21/ENBİYÂ-20, 21/ENBİYÂ-21, 21/ENBİYÂ-22, 21/ENBİYÂ-23, 21/ENBİYÂ-24, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-17, Sayfa-323, ENBİYÂ 11-24
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-11
21/ENBİYÂ-11: Ve Biz, zalim olan nice ülkeleri kırdık (döktük, yok ettik). Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik (yarattık).
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-12
21/ENBİYÂ-12: Böylece (şiddetli) azabımızı hissettikleri zaman onlar, ondan kaçarlar.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-13
21/ENBİYÂ-13: Kaçmayın ve orada şımartıldığınız (her isteğinizin yerine getirildiği) şeye (yere) ve meskenlerinize geri dönün ki (orada), sorgulanacaksınız.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-14
21/ENBİYÂ-14: “Yazıklar olsun bize! Muhakkak ki biz, zalimler olmuştuk.” dediler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-15
21/ENBİYÂ-15: Böylece onların bu davaları (şikâyetleri); Biz onları, biçilmiş ekin (gibi) sönmüş hale getirinceye (ölünceye) kadar bitmedi.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-16
21/ENBİYÂ-16: Biz; yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri, oyun (eğlence) olsun diye yaratmadık.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-17
21/ENBİYÂ-17: Eğer Biz, eğlence edinmek isteseydik, (bunu) yapacak olsaydık mutlaka onu, Kendi katımızdan edinirdik.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-18
21/ENBİYÂ-18: Hayır, Biz, hakkı bâtılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder. O zaman o (bâtıl), zail olmuştur. Vasfettiğiniz (Allah’a isnat ettiğiniz) şeylerden dolayı size yazıklar olsun.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-19
21/ENBİYÂ-19: Semalardaki (göklerdeki) ve arzdaki (yerdeki) bütün kişiler, O’nundur. Ve O’nun katında olan kişiler (huzur namazını kılanlar), O’na ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-20
21/ENBİYÂ-20: Onlar, gece ve gündüz ara vermeden (Allah’ı) tesbih ederler (daimî zikrin sahibidirler).
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-21
21/ENBİYÂ-21: Yoksa onlar, arzdan (yerden) ilâhlar mı edindiler? Onları (o ilâhlar mı) diriltecek?
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-22
21/ENBİYÂ-22: Eğer ikisinde de (semada ve arzda), Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, ikisi de (yer de, gök de) mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı (isnat ettikleri) şeylerden münezzehtir.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-23
21/ENBİYÂ-23: O (Allah), yaptığı şeylerden mesul (sorumlu) değildir. Ve onlar, (yaptıklarından) mesuldür (sorgulanırlar).
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-24
21/ENBİYÂ-24: Yoksa O’ndan (Allah’tan) başka ilâhlar mı edindiler? “Haydi burhanınızı (kesin delilinizi) getirin. (İşte) bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir (kitabıdır).” de. Fakat onların çoğu, hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar, yüz çevirenlerdir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: