ENBİYÂ 36-44, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-17, Sayfa-325)

ENBİYÂ: 21/ENBİYÂ-36, 21/ENBİYÂ-37, 21/ENBİYÂ-38, 21/ENBİYÂ-39, 21/ENBİYÂ-40, 21/ENBİYÂ-41, 21/ENBİYÂ-42, 21/ENBİYÂ-43, 21/ENBİYÂ-44, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-17, Sayfa-325, ENBİYÂ 36-44
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-36
21/ENBİYÂ-36: Ve inkâr edenler (kâfirler), seni gördükleri zaman: “Sizin ilâhlarınızı zikreden (onlar hakkında konuşan) bu mu?” diyerek, seni sadece alay konusu edinirler. Ve onlar, Rahmân’ın Zikri’ni (Kitabı’nı) inkâr edenlerdir.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-37
21/ENBİYÂ-37: İnsan aceleci olarak yaratıldı. Size âyetlerimi göstereceğim. Artık Benden acele istemeyin.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-38
21/ENBİYÂ-38: “Eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaad ne zaman (yerine getirilecek)?” derler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-39
21/ENBİYÂ-39: İnkâr edenler, (cehennem) ateşini yüzlerinden ve sırtlarından gideremeyecekleri ve yardım olunmayacakları zamanı keşke bilselerdi.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-40
21/ENBİYÂ-40: Hayır, onlara (azap) ansızın gelecek. Böylece onları dehşette bırakacak. Artık onu reddetmeye (geri çevirmeye) güçleri yetmeyecek. Ve de onlara bakılmayacak.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-41
21/ENBİYÂ-41: Andolsun ki senden önce (de) resûllerle alay edildi. Sonra alay etmiş oldukları şey, alay edenleri kuşattı.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-42
21/ENBİYÂ-42: “Sizi, gündüz ve gece Rahmân’dan (Allah’ın azabından) kim korur?” de. Hayır, onlar Rab’lerinin zikrinden yüz çevirenlerdir.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-43
21/ENBİYÂ-43: Yoksa onların, Bizden men eden (azabımızdan onları koruyan) ilâhları mı var? Onların, kendilerine dahi yardım etmeye güçleri yetmez. Ve onlara, Bizim tarafımızdan sahip çıkılmaz.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-44
21/ENBİYÂ-44: Hayır, onlara da uzun gelen bir ömür boyunca onları ve babalarını, Biz metalandırdık (faydalandırdık). Arza gelip, onu etrafından nasıl eksilttiğimizi hâlâ görmüyorlar mı? Öyleyse gâlip gelenler (üstün olanlar) onlar mı?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: