ал-Анбиа 58-72, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-327)

ал-Анбиа: 21/ал-Анбиа-58, 21/ал-Анбиа-59, 21/ал-Анбиа-60, 21/ал-Анбиа-61, 21/ал-Анбиа-62, 21/ал-Анбиа-63, 21/ал-Анбиа-64, 21/ал-Анбиа-65, 21/ал-Анбиа-66, 21/ал-Анбиа-67, 21/ал-Анбиа-68, 21/ал-Анбиа-69, 21/ал-Анбиа-70, 21/ал-Анбиа-71, 21/ал-Анбиа-72, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-327, ал-Анбиа 58-72
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-58
21/ал-Анбиа-58: И после ги стори на парчета и остави най-големия от тях, надявайки се, да се обърнат те към него.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-59
21/ал-Анбиа-59: Рекоха те: “Кой стори това на нашите божества? Наистина той е угнетител.”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-60
21/ал-Анбиа-60: И отвърнаха те: “Чухме един младеж на име Ибрахим (Аврам) да приказва за тях (за идолите).”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-61
21/ал-Анбиа-61: Рекоха: “Доведете го пред хората за да засвидетелстват!”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-62
21/ал-Анбиа-62: Рекоха: “О Ибрахим (Аврам), ти ли стори това на нашите божества?”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-63
21/ал-Анбиа-63: Рече (Ибрахим) (Аврам): “Не, направи го най-голямото от тях. Хайде питайте ги, ако могат да говорят!”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-64
21/ал-Анбиа-64: Тогава те, като дойдоха на себе си, рекоха: “Наистина вие сте угнетителите.”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-65
21/ал-Анбиа-65: После наведоха глави и рекоха (на): Ибрахим (Аврам): “Наистина ти знаеше, че те не говорят.”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-66
21/ал-Анбиа-66: Рече им (Ибрахим) (Аврам): “Нима все още служите на онова, което нито може да ви помогне, нито да ви навреди, а не служите на Аллах?
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-67
21/ал-Анбиа-67: Горко на вас и на онова, на което служите, вместо на Аллах! Нима все още не проумявате?”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-68
21/ал-Анбиа-68: Рекоха: “Ако можете изгорете го (Ибрахим) (Аврам) и помогнете на своите божества!”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-69
21/ал-Анбиа-69: Рекохме Ние на огъня: „Бъди студен и безопасен за Ибрахим (Аврам)!”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-70
21/ал-Анбиа-70: И поискаха да му сторят капан, а Ние сторихме да бъдат още повече от губещите.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-71
21/ал-Анбиа-71: И така спасихме него и Лут (Лот) (и ги насочихме) към земята, която сторихме благодатна по света.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-72
21/ал-Анбиа-72: И го дарихме с Исхак (Исак) и, освен него ­с Якуб (Яков), и всичките сторихме да са от праведниците.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: