ал-Анбиа-69, Сура 21-Пророците (ал-Анбиа) стих-69

21/ал-Анбиа-69: Рекохме Ние на огъня: „Бъди студен и безопасен за Ибрахим (Аврам)!” (българската транслитерация: Кулна я нару куни бeрдeн уe сeламeн aла ибрaхим(ибрaхимe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Анбиа-69
Сура 21-Пророците (ал-Анбиа) стих-69

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
българската транслитерация: Кулна я нару куни бeрдeн уe сeламeн aла ибрaхим(ибрaхимe).
Рекохме Ние на огъня: „Бъди студен и безопасен за Ибрахим (Аврам)!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: