ал-Анбиа-53, Сура 21-Пророците (ал-Анбиа) стих-53

21/ал-Анбиа-53: И рекоха: “Ние заварихме предците си да служат на тях.” (българската транслитерация: Калю уeджeдна абаeна лeха абидин(абидинe). )
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Анбиа-53
Сура 21-Пророците (ал-Анбиа) стих-53

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِينَ
българската транслитерация: Калю уeджeдна абаeна лeха абидин(абидинe).
И рекоха: “Ние заварихме предците си да служат на тях.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: