ал-Анбиа-14, Сура 21-Пророците (ал-Анбиа) стих-14

21/ал-Анбиа-14: И казаха: “Горко на нас, наистина ние бяхме угнетители.” (българската транслитерация: Калю я уeйлeна инна кунна залимин(залиминe). )
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Анбиа-14
Сура 21-Пророците (ал-Анбиа) стих-14

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
българската транслитерация: Калю я уeйлeна инна кунна залимин(залиминe).
И казаха: “Горко на нас, наистина ние бяхме угнетители.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: