ал-Анбиа-58, Сура 21-Пророците (ал-Анбиа) стих-58

21/ал-Анбиа-58: И после ги стори на парчета и остави най-големия от тях, надявайки се, да се обърнат те към него. (българската транслитерация: Фe джeaлeхум джузазeн илла кeбирeн лeхум лeaллeхум илeйхи йeрджиун(йeрджиунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Анбиа-58
Сура 21-Пророците (ал-Анбиа) стих-58

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
българската транслитерация: Фe джeaлeхум джузазeн илла кeбирeн лeхум лeaллeхум илeйхи йeрджиун(йeрджиунe).
И после ги стори на парчета и остави най-големия от тях, надявайки се, да се обърнат те към него.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: