Al-Anbiya 91-101, de Heilige Koran (Djuz'-17, Pagina-330)

Al-Anbiya: 21/Al-Anbiya-91, 21/Al-Anbiya-92, 21/Al-Anbiya-93, 21/Al-Anbiya-94, 21/Al-Anbiya-95, 21/Al-Anbiya-96, 21/Al-Anbiya-97, 21/Al-Anbiya-98, 21/Al-Anbiya-99, 21/Al-Anbiya-100, 21/Al-Anbiya-101, de Heilige Koran, Djuz'-17, Pagina-330, Al-Anbiya 91-101
direction_left
direction_right
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-91
21/Al-Anbiya-91: En zij (Maryam) bewaarde haar eerbaarheid, toen bliezen Wij van Onze Geest in haar. En Wij maakten haar en haar zoon een Teken voor de werelden.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-92
21/Al-Anbiya-92: Voorwar, deze godsdienst (Islam) is jullie godsdienst, de enigste. Ik ben jullie Heer, aanbidt Mij daarom.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-93
21/Al-Anbiya-93: Maar zij raakten onderling verdeeld over hun zaak (van eenheid). Allen zulleit tot Ons terugkeren.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-94
21/Al-Anbiya-94: En wie goede daden verricht en een gelovige is: zijn streven zal niet ontkend worden. Voorwaar, Wij zullen het voor hem opschrijven.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-95
21/Al-Anbiya-95: En het is onmogelijk voor (de bewoners van) een stad die Wij vernietigd hebben dat zij terugkeren (cm zich te beteren).
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-96
21/Al-Anbiya-96: Totdat voor Ya'djôedj en Ma'djôedj (de muur) geopend wordt en zij van iedere hoogte komen aansnellen.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-97
21/Al-Anbiya-97: En de ware belofte nabij komt. Dan zullen de blikken van degenen die ongelovig zijn verstarren: "Wee ons, wij verkeerden in onachtzaamheid daaromtrent, wij waren zelfs onrechtvaardigen!"
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-98
21/Al-Anbiya-98: Voorwaar, jullie en wat jullie naast Allah aanbidden zal brandstof zijn voor de Hel, jullie zullen er binnengaan.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-99
21/Al-Anbiya-99: En als diegenen goden waren, dan zouden zij er niet binnengaan. En allen zullen daarin eeuwig levenden zijn.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-100
21/Al-Anbiya-100: Zij zullen het daarin uitgillen en zij horen daarin niets.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-101
21/Al-Anbiya-101: Voorwaar, degenen aan wie het goede van Ons voorafgegaan is: zij zijn degenen die daar ver van gehouden worden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: