Al-Hajj 65-72, de Heilige Koran (Djuz'-17, Pagina-340)

Al-Hajj: 22/Al-Hajj-65, 22/Al-Hajj-66, 22/Al-Hajj-67, 22/Al-Hajj-68, 22/Al-Hajj-69, 22/Al-Hajj-70, 22/Al-Hajj-71, 22/Al-Hajj-72, de Heilige Koran, Djuz'-17, Pagina-340, Al-Hajj 65-72
direction_left
direction_right
Luister Koran: 22/Al-Hajj-65
22/Al-Hajj-65: Zie jij niet dat Allah alles op de aarde en de schepen die over de zeeën rondvaren op zijn bevel aan jullie dienstbaar heeft gemaakt? En dat Hij de hemelen weerhoudt op de aarde te vallen, alleen maar door Zijn toestemming? Voorwaar, Allah is voor de mensen zeker Zachtmoedig, Meest Bamhartig.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-66
22/Al-Hajj-66: En Hij is het Die jullie doet leven en dan doet sterven en jullie vervolgens doet leven. Voorwaar, de mens is zeker ondankbaar.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-67
22/Al-Hajj-67: Voor iedere gemeenschap hebben Wij godsdienstige gebruiken vastgesteld, die zij moeten volgen. Laat hen daarom niet met jou over de zaak twisten, en roep op tot jouw Heer: voorwaar, jij volgt zeker rechte Leiding.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-68
22/Al-Hajj-68: En als zij met jou twisten zeg dan: "Allah weet beter wat jullie doen."
Luister Koran: 22/Al-Hajj-69
22/Al-Hajj-69: Allah zal op de Dag der Opstanding onder jullie oordelen over dat waarover jullie plachten te redetwistten.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-70
22/Al-Hajj-70: Weet jij niet dat Allah weet wat er in de hemelen en op de aarde is? Voorwaar, dat is in een Boek (Lauhoelmahfôezh). Voorwaar, dat is voor Allah gemakkelijk.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-71
22/Al-Hajj-71: En zij aanbidden naast Allah dat waarover Hij geen bewijs neergezonden heeft en waarover zij geen kennis hebben. En voor de onrechtplegers zal ef geen helper zijn.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-72
22/Al-Hajj-72: En wanneer de duidelijke Verzen aan hen worden voorgedragen herken jij op de gezichten van de degenen die ongelovig zijn de afkeuring. Zij staan op het punt om degenen die Onze Verzen aan hen voordragen aan te vallen. Zeg (O Moehammad): "Zal ik jullie op de hoogte brengen van wat slechter dan dat is? De Hel! En Allah beloofde die aan degenen die ongelovig zijn, en dat is een slechte bestemming."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: