Al-Anbiya 82-90, Noble Qur'an (Juz-17, halaman-329)

Noble Qur'an » Juz-17 » halaman-329
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Anbiya: 21/Al-Anbiya-82, 21/Al-Anbiya-83, 21/Al-Anbiya-84, 21/Al-Anbiya-85, 21/Al-Anbiya-86, 21/Al-Anbiya-87, 21/Al-Anbiya-88, 21/Al-Anbiya-89, 21/Al-Anbiya-90, Noble Qur'an, Juz-17, halaman-329, Al-Anbiya 82-90
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-82
21/Al-Anbiya-82: Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah Kami memelihara mereka itu,
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-83
21/Al-Anbiya-83: dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-84
21/Al-Anbiya-84: Maka Kamipun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-85
21/Al-Anbiya-85: Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-86
21/Al-Anbiya-86: Kami telah memasukkan mereka kedalam rahmat Kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-87
21/Al-Anbiya-87: Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-88
21/Al-Anbiya-88: Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari pada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-89
21/Al-Anbiya-89: Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-90
21/Al-Anbiya-90: Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: