Al-Qasas 6-13, de Heilige Koran (Djuz'-20, Pagina-386)

Al-Qasas: 28/Al-Qasas-6, 28/Al-Qasas-7, 28/Al-Qasas-8, 28/Al-Qasas-9, 28/Al-Qasas-10, 28/Al-Qasas-11, 28/Al-Qasas-12, 28/Al-Qasas-13, de Heilige Koran, Djuz'-20, Pagina-386, Al-Qasas 6-13
direction_left
direction_right
Luister Koran: 28/Al-Qasas-6
28/Al-Qasas-6: En Wij vestigden hen op aarde en Wij toonden Fir'aun,. en Hâmân en hun troepen onder hen dat waar zij bevreesd voor waren.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-7
28/Al-Qasas-7: En Wij inspireerden aan de moeder van Môesa: "Zoog hem", maar als jij voor hem vreest, werp hem dan in de rivier, en vrees niet en treur niet: voorwaar, Wij zullen hem bij jou terugbrengen en hem tot één van de Boodschappers maken.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-8
28/Al-Qasas-8: Toen pikten de mensen van Fir'aun hem op (uit de rivier), zodat hij een vijand van hen zou worden en een bron van droefenis. Voorwaar, Fir'aun, Hâmân en hun legers waren zondaren.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-9
28/Al-Qasas-9: En de vrouw van Fir'aun zei: "Hij is een verkoeling voor mijn en jouw oog. Doodt hem niet, moge hij ons baten, of kunnen wij hem als zoon annemen," En zij beseften niet.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-10
28/Al-Qasas-10: En het hart van de moeder van Môesa werd leeg, en zij had het (geheim) bijna onthuld, als Wij haar hart niet versterkt hadden, zodat zij tot de gelovigen behoorde.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-11
28/Al-Qasas-11: En zij zei tegen zijn (Môesa) zuster: "Volg hem." En zo bekeek zij hem op een afstand, terwijl zij het niet beseften.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-12
28/Al-Qasas-12: En Wij hebben hem daarvóór zoogmoeders verboden. En zij (zijn zuster) zei (tegen de familie van Fir'aun): "Zal ik jullie een huisgezin wijzen dat hem voor jullie zal verzorgen en hem opvoeden?"
Luister Koran: 28/Al-Qasas-13
28/Al-Qasas-13: Toen deden Wij hem tot zijn moeder terugkeren, opdat haar oog verkoeld werd en zij niet bedroefd was, en opdat zij wist dat de belofte van Allah waar is. Maar de meesten van hen weten niet.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: