An-Naml 64-76, de Heilige Koran (Djuz'-20, Pagina-383)

An-Naml: 27/An-Naml-64, 27/An-Naml-65, 27/An-Naml-66, 27/An-Naml-67, 27/An-Naml-68, 27/An-Naml-69, 27/An-Naml-70, 27/An-Naml-71, 27/An-Naml-72, 27/An-Naml-73, 27/An-Naml-74, 27/An-Naml-75, 27/An-Naml-76, de Heilige Koran, Djuz'-20, Pagina-383, An-Naml 64-76
direction_left
direction_right
Luister Koran: 27/An-Naml-64
27/An-Naml-64: Of wie is de schepping begonnen en heeft haar vervolgens herhaald; en wie heeft in jullie onderhoud uit de hemel en de aarde voorzien? Is er een god naast Allah? Zeg (O Moehammad): "Brengt jullie bewijs, als jullie waarachtigen zijn."
Luister Koran: 27/An-Naml-65
27/An-Naml-65: Zeg: "Niemand kent het onwaarneembare in de hemelen en op dc aarde, behalve Allah." En zij weten niet waneer zij worden opgewekt.
Luister Koran: 27/An-Naml-66
27/An-Naml-66: Hun kennis omvat het Hiernamaals niet. Zij verkeren hierover zelfs in onzekerheid, zij zijn er zelfs blind voor.
Luister Koran: 27/An-Naml-67
27/An-Naml-67: En degenen die ongelovig zijn zeggen: "Is het waar, dat als wij en onze vaderen tot aarde zijn geworden, wij zeker worden opgewekt?
Luister Koran: 27/An-Naml-68
27/An-Naml-68: Voorzeker, dit is ons en onze vaderen vroeger beloofd. Dit zijn slechts fabels van de vroegeren."
Luister Koran: 27/An-Naml-69
27/An-Naml-69: Zeg (O Moehammad): "Reist rond op de aarde en ziet hoe het einde van de misdadigers was."
Luister Koran: 27/An-Naml-70
27/An-Naml-70: En treur niet om hen, en wees ook niet bezorgd over wat zij aan listen beramen.
Luister Koran: 27/An-Naml-71
27/An-Naml-71: En zij (de ongelovigen) zeggen: "Wanneer zal deze belofte (vervuld worden), als jullie warachtigen rijn?"
Luister Koran: 27/An-Naml-72
27/An-Naml-72: Zeg (O Moehammad): "Moge een deel van wat jullie wensen te bespoedigen bijna bij jullie zijn."
Luister Koran: 27/An-Naml-73
27/An-Naml-73: En voorwaar, jouw Heer bezit zeker gunsten voor de mensen, maar de meesten van en zijn niet dankbaar.
Luister Koran: 27/An-Naml-74
27/An-Naml-74: En voorwaar, jouw Heer weet zeker wat hun harten verbergen en wat zij openlijk doen.
Luister Koran: 27/An-Naml-75
27/An-Naml-75: En niets is onwaameembaar in de hemel en op de aarde, of het staat in een duidelijk Boek.
Luister Koran: 27/An-Naml-76
27/An-Naml-76: Voorwaar, deze Koran vertelt aan de Kinderen van Israël waarover zij het meeste redetwisten.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: