Al-'Ankabut 15-23, de Heilige Koran (Djuz'-20, Pagina-398)

Al-'Ankabut: 29/Al-'Ankabut-15, 29/Al-'Ankabut-16, 29/Al-'Ankabut-17, 29/Al-'Ankabut-18, 29/Al-'Ankabut-19, 29/Al-'Ankabut-20, 29/Al-'Ankabut-21, 29/Al-'Ankabut-22, 29/Al-'Ankabut-23, de Heilige Koran, Djuz'-20, Pagina-398, Al-'Ankabut 15-23
direction_left
direction_right
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-15
29/Al-'Ankabut-15: Toen hebben Wij hem en de opvarenden van de ark gered. En Wij maakten haar tot een lering voor de werelden.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-16
29/Al-'Ankabut-16: En (gedenkt) Ibrâhîm, toen hij tot zijn volk zei: "Aanbidt Allah en vreest Hem, dat is beter voor jullie, ah jullie het weten.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-17
29/Al-'Ankabut-17: Voorwaar, wat jullie naast Allah aanbidden zijn slechts afgoden, en jullie verzinnen leugens. Voorwaar, degenen die jullie naast Allah aanbidden hebben geen macht om jullie van levensonderhoud te voorzien. Zoekt daarom de levensvoorziening bij Allah en aanbidt Hem, en weest Hem dankbaar, tot Hem worden jullie teruggebracht.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-18
29/Al-'Ankabut-18: Maar als jullie loochenen: voorzeker, vele gemeenschappen vóór jullie loochenden. En de plicht van de Boodschapper is slechts de duidelijke verkondiging.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-19
29/Al-'Ankabut-19: Zien zij niet in, hoe Allah de schepping schiep en haar vervolgens herhaalde? Voorwaar, dat is voor Allah gemakkelijk.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-20
29/Al-'Ankabut-20: Zeg: "Reist op de aarde en ziet dan hoe Hij de schepping schiep; vervolgens wekt Hij een laatste schepping op. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken."
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-21
29/Al-'Ankabut-21: Hij bestraft wie Hij wil en Hij begenadigt wie Hij wil, en tot Hem zullen jullie teruggekeerd worden.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-22
29/Al-'Ankabut-22: En er is voor jullie geen ontvluchten (aan Hem) op de aarde en niet in de hemel, en er is voor jullie naast Allah geen beschermer en geen helper.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-23
29/Al-'Ankabut-23: En degenen die niet geloven in de Verzen van Allah en de ontmoeting met Hem: zij zijn degenen die wanhopen aan Mijn Barmhartigheid en zij zijn degenen voor wie er een pijnlijke bestraffing is.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: