ал-Анкабут 15-23, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-398)

ал-Анкабут: 29/ал-Анкабут-15, 29/ал-Анкабут-16, 29/ал-Анкабут-17, 29/ал-Анкабут-18, 29/ал-Анкабут-19, 29/ал-Анкабут-20, 29/ал-Анкабут-21, 29/ал-Анкабут-22, 29/ал-Анкабут-23, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-398, ал-Анкабут 15-23
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-15
29/ал-Анкабут-15: И така спасихме него и обитателите на Ковчега, и го сторихме знамение (поука) за световете.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-16
29/ал-Анкабут-16: И Ибрахим, рече на своя народ: “Станете раби на Аллах и бъдете притежатели на таква към Него (страх да не изгубите милостта на Му)! И ако проумявате, то това е по-доброто за вас.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-17
29/ал-Анкабут-17: Но вие служите на идоли, вместо на Аллах, и измисляте лъжа. И наистина тези, на които служите, вместо на Аллах, не могат да ви дадат препитание.Така че искайте препитание от Аллах и бъдете Негови раби, и Му бъдете признателни! После при Него ще бъдете върнати.”
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-18
29/ал-Анкабут-18: А ако вземете за лъжа, то и другите преди вас също взеха за лъжа. Няма друг дълг (отговорност) за Пратеника, освен ясното послание.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-19
29/ал-Анкабут-19: Не виждат ли как Аллах сътвори първончално? После ще го върне назад. Несъмнено това е лесно за Аллах.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-20
29/ал-Анкабут-20: Кажи им: “Вървете по земята и вижте какво е първоначалното творение! После Аллах ще осъществи създаването на отвъдния живот. Наистина Аллах за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-21
29/ал-Анкабут-21: И наказва Той когото пожелае и помилва когото пожелае, и при Него ще бъдете върнати.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-22
29/ал-Анкабут-22: И вие не ще можете да възпрете (Аллах) с нещо нито на земята, нито на небето. И освен Аллах нямате друг покровител, нито помощник.”
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-23
29/ал-Анкабут-23: И онези не повярваха в знаменията на Аллах и на срещата с Него (срещата на духа приживе с Лика Му), именно тези изгубиха надежда за Моето милосърдие. И за тях ще има болезнено мъчение.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: