ал-Касас 78-84, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-395)

ал-Касас: 28/ал-Касас-78, 28/ал-Касас-79, 28/ал-Касас-80, 28/ал-Касас-81, 28/ал-Касас-82, 28/ал-Касас-83, 28/ал-Касас-84, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-395, ал-Касас 78-84
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-78
28/ал-Касас-78: Рече (Карун): “Всичко това ми бе дадено само заради моето знание.” А не знаеше ли той, че Аллах погуби от поколенията преди него и по-силни, и по-богати? И не ще бъдат разпитвани престъпниците за греховете си.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-79
28/ал-Касас-79: И така се показа той пред своя народ с разкоша си. Онези, които желаеха земния живот, казаха: “О, да имахме и ние същото, което бе дадено на Карун! Той наистина има щастлива съдба.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-80
28/ал-Касас-80: А дарените със знанието казаха: “Горко на вас! По-добрата наградата на Аллах е за онзи, който вярва и върши праведни дела (изчиства душевните си пороци). Но я получават само търпеливите.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-81
28/ал-Касас-81: И после сторихме земята да погълне него и дома му. И нито имаше кой да го защити от Аллах, нито можеше сам да се защити.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-82
28/ал-Касас-82: А на сутринта онези, които довчера завиждаха на положението му, казаха: “Ах, наистина Аллах увеличава препитанието за когото пожелае от Своите раби и Той го стеснява. Ако Аллах не бе ни пощадил, би сторил (земята) да погълне и нас. Ах, неверниците никога не сполучват!”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-83
28/ал-Касас-83: И отреждаме Отвъдния дом за онези, които нито искат да се възгордяват на земята, нито да рушат. (Щастливият) край принадлежи на богобоязливите (притежателите на таква) (страхуващите се да изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-84
28/ал-Касас-84: Който дойде с добрина, ще има по-голяма от нея, а който дойде със злина,­тогава на вършещите злини се въздава само за онова, което са извършили.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: