ан-Намл 77-88, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-384)

ан-Намл: 27/ан-Намл-77, 27/ан-Намл-78, 27/ан-Намл-79, 27/ан-Намл-80, 27/ан-Намл-81, 27/ан-Намл-82, 27/ан-Намл-83, 27/ан-Намл-84, 27/ан-Намл-85, 27/ан-Намл-86, 27/ан-Намл-87, 27/ан-Намл-88, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-384, ан-Намл 77-88
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-77
27/ан-Намл-77: Той наистина е Напътствие и Милост за вярващите.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-78
27/ан-Намл-78: Наистина твоят Господ ще отсъди помежду им със Своето решение. И Той е Всемогъщия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-79
27/ан-Намл-79: Тогава ти се уповавай на Аллах! Ти наистина (пределно ясно) си върху (следваш) истината.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-80
27/ан-Намл-80: Ти не можеш да накараш мъртъвците да чуят, нито глухите, обърнали ти гръб да чуят зова (на Аллах).
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-81
27/ан-Намл-81: И ти не ще можеш да изведеш слепите от заблудата им. Ще бъдеш чут само от онези, които вярват в Нашите знамения. Именно те са отдадените на Аллах.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-82
27/ан-Намл-82: И когато над тях се сбъдне обещаното (споменато от Аллах в Книгата), ще им извадим от земята едно даббе (живо същество), което ще им проговори, че хората не са убедени в Нашите знамения (които са в Книгата) (не ги схващат, не ги вземат под внимание, не ги следват).
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-83
27/ан-Намл-83: И в този Ден от всяка общност на групи ще съберем онези, които взимаха за лъжа Нашите знамения, и така ще се съберат на едно място (72 групи).
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-84
27/ан-Намл-84: Щом пристигнат, Той (Аллах) ще им каже: “Нима взехте за лъжа Моите знамения, без да сте ги проумяли?” Или: “Какво сте извършили (имаше ли друга причина)?”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-85
27/ан-Намл-85: И се сбъдна словото над тях, защото угнетяваха, и те вече не ще проговорят.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-86
27/ан-Намл-86: Не виждат ли, че сторихме нощта, за да си почиват в нея, и деня ­- светъл? В това наистина има знамения (поуки) за вярващи хора.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-87
27/ан-Намл-87: И в Деня, когато ще се протръби с Рога, ще се ужасят всички на небесата и на земята, освен онези, за които Аллах пожелае. И всички дойдаха при Него покорни.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-88
27/ан-Намл-88: И виждаш планините, ­мислиш ги за неподвижни, а те се движат, както облаците. Това е сторено от Аллах, правещ всяко нещо съвършено. Наистина Той е сведущ за делата ви.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: