NEML 77-88, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-20, Sayfa-384)

NEML: 27/NEML-77, 27/NEML-78, 27/NEML-79, 27/NEML-80, 27/NEML-81, 27/NEML-82, 27/NEML-83, 27/NEML-84, 27/NEML-85, 27/NEML-86, 27/NEML-87, 27/NEML-88, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-20, Sayfa-384, NEML 77-88
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 27/NEML-77
27/NEML-77: Ve muhakkak ki O, mü’minler için mutlaka Hidayet ve Rahmet’tir.
Kur'an Dinle: 27/NEML-78
27/NEML-78: Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve O; Azîz’dir (yüce), Alîm’dir (en iyi bilen).
Kur'an Dinle: 27/NEML-79
27/NEML-79: Öyleyse sen, Allah’a tevekkül et. Muhakkak ki sen, apaçık (bir şekilde) hak üzeresin.
Kur'an Dinle: 27/NEML-80
27/NEML-80: Muhakkak ki sen, ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da (Allah’ın) davetini işittiremezsin.
Kur'an Dinle: 27/NEML-81
27/NEML-81: Ve sen, körleri dalâletlerinden (çevirip) hidayete erdirecek değilsin. Sen, ancak âyetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar, teslim olanlardır.
Kur'an Dinle: 27/NEML-82
27/NEML-82: Ve onların üzerine (Allah’ın Kitap’ta söylediği) söz vuku bulunca, onlara arzdan dabbe çıkardık (çıkarırız). İnsanların (Kitap’taki) âyetlerimize yakîn hasıl etmediklerini söyleyecek.
Kur'an Dinle: 27/NEML-83
27/NEML-83: Ve o gün, bütün ümmetlerden, âyetlerimizi tekzip edenleri (yalanlayanları) grup grup haşredeceğiz (toplayacağız). Böylece onlar (72 fırka) biraraya getirilir.
Kur'an Dinle: 27/NEML-84
27/NEML-84: Onlar geldikleri zaman (Allah onlara): "Onu ilmen ihata edemediniz de mi âyetlerimi tekzip ettiniz (yalanladınız)? Yoksa yapmış olduğunuz nedir (başka bir sebep mi var)?" dedi.
Kur'an Dinle: 27/NEML-85
27/NEML-85: Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine (Allah’ın) sözü vaki oldu (yerine geldi). Artık onlar konuşamaz.
Kur'an Dinle: 27/NEML-86
27/NEML-86: Dinlensinler diye nasıl geceyi (karanlık), gündüzü (aydınlık) kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için âyetler (ibretler, deliller) vardır.
Kur'an Dinle: 27/NEML-87
27/NEML-87: Ve sur’a üfürüldüğü gün, Allah’ın dilediği kimseler hariç, semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı (kapılırlar). Ve herkes boyunları bükük olarak ona (Allah’a) geldiler (gelirler).
Kur'an Dinle: 27/NEML-88
27/NEML-88: Ve dağı görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O, bulut gibi hareket eder. Herşeyi sağlam yapan Allah’ın yaratmasıdır. Muhakkak ki O, yaptıklarınızdan haberdardır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: