ANKEBÛT 31-38, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-20, Sayfa-400)

ANKEBÛT: 29/ANKEBÛT-31, 29/ANKEBÛT-32, 29/ANKEBÛT-33, 29/ANKEBÛT-34, 29/ANKEBÛT-35, 29/ANKEBÛT-36, 29/ANKEBÛT-37, 29/ANKEBÛT-38, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-20, Sayfa-400, ANKEBÛT 31-38
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-31
29/ANKEBÛT-31: Ve Bizim resûllerimiz İbrâhîm’e müjde ile geldikleri zaman, dediler ki: "Muhakkak ki biz, bu ülkenin halkını helâk edeceğiz. Çünkü bu belde halkı zalim oldular."
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-32
29/ANKEBÛT-32: (İbrâhîm A.S): "Orada Lut (A.S) var." dedi. (Resûller): "Orada kim var, biz daha iyi biliriz. O’nu ve O’nun hanımı hariç, ailesini mutlaka kurtaracağız. (O’nun hanımı) geride kalanlardan olacak." dediler.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-33
29/ANKEBÛT-33: Ve resûllerimiz Lut (A.S)’a geldiği zaman üzüldü, telâşlandı ve onlarla içi daraldı. (Resûller): "Korkma ve mahzun olma (üzülme). Muhakkak ki biz, seni ve hanımın hariç, aileni mutlaka kurtaracağız. (Senin hanımın) geride kalanlardan olacak." dediler.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-34
29/ANKEBÛT-34: Muhakkak ki biz, fısk yapmış oldukları şey (ahlâksızlık) sebebiyle bu beldenin halkı üzerine semadan ricz (azap) indirecek olanlarız.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-35
29/ANKEBÛT-35: Ve andolsun ki Biz, akıl edecek kavim için, ondan (indirdiğimiz riczten) açıkça âyet (delil) bıraktık..
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-36
29/ANKEBÛT-36: Ve Medyen (halkına), onların kardeşi Şuayb’ı (gönderdik). O zaman onlara: "Ey kavmim! Allah’a kul olun ve ahiret gününü (Allah’a ulaşma gününü) dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin (Allah’a ulaşmaya mani olmayın)." dedi.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-37
29/ANKEBÛT-37: Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Böylece kendi diyarlarında diz üstü çökmüş olarak sabahladılar (helâk oldular).
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-38
29/ANKEBÛT-38: Ve Ad ve Semud kavmi, size beyan edildi (gösterildi). Onların meskenlerinden (bahsedilerek) ve şeytan onlara amellerini süsledi. Böylece onları (Allah’ın) yolundan alıkoydu. Ve onlar görebilenlerdi (görerek inkâr edenlerdi).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: