Kur'ân-ı Kerim (Cüz-20, Sayfa-385), NEML 89-93, KASAS 1-5

NEML: 27/NEML-89, 27/NEML-90, 27/NEML-91, 27/NEML-92, 27/NEML-93, KASAS: 28/KASAS-1, 28/KASAS-2, 28/KASAS-3, 28/KASAS-4, 28/KASAS-5, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-20, Sayfa-385, NEML 89-93, KASAS 1-5
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 27/NEML-89
27/NEML-89: Kim hasenat ile (kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olarak) geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı (cennet) vardır. Ve onlar, izin günü dehşetten (cehenneme gitmeyeceklerinden) emin olanlardır.
Kur'an Dinle: 27/NEML-90
27/NEML-90: Ve kim seyyiat ile (kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olarak) geldiyse, işte o zaman onlar, yüzüstü ateşe atıldı (atılır). Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz?
Kur'an Dinle: 27/NEML-91
27/NEML-91: Ben sadece "Rabbe (Allah’a) kul olmak" ile emrolundum. Bu belde ki, O (Allah), onu hürmete lâyık kıldı. Ve herşey O’nundur (Allah’ındır). Ve ben "teslim olanlardan olmakla" emrolundum.
Kur'an Dinle: 27/NEML-92
27/NEML-92: Ve "Kur’ân’ı okumakla (emrolundum). Kim hidayete ererse, o taktirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalâlette kaldıysa, o zaman Ben sadece inzar edenlerdenim (uyaranlardanım)." de.
Kur'an Dinle: 27/NEML-93
27/NEML-93: Ve de ki: "Hamd Allah’adır. Size âyetlerini gösterecek, böylece onları tanıyacaksınız." Ve senin Rabbin, yaptıklarınızdan gâfil değildir.

KASAS

Kur'an Dinle: 28/KASAS-1
28/KASAS-1: Tâ, Sîn, Mîm.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-2
28/KASAS-2: Bunlar, Kitab-ı Mübîn’in (Açıklayan Kitab’ın) Âyetleri’dir.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-3
28/KASAS-3: Musa (A.S) ve firavunun haber(ler)inden, mü’min bir kavim için hak ile (gerçek olarak) sana okuyacağız.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-4
28/KASAS-4: Firavun, gerçekten yeryüzünde (Mısır’da hükümdardı) ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını (yahudileri) güçsüz bırakıyor, onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını (kadınlarını) canlı bırakıyor(du). Muhakkak ki o, fesat çıkaranlardandı.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-5
28/KASAS-5: Ve Biz, yeryüzünde güçsüz olanları ni’metlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyoruz (istiyorduk).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: