KASAS 6-13, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-20, Sayfa-386)

KASAS: 28/KASAS-6, 28/KASAS-7, 28/KASAS-8, 28/KASAS-9, 28/KASAS-10, 28/KASAS-11, 28/KASAS-12, 28/KASAS-13, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-20, Sayfa-386, KASAS 6-13
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 28/KASAS-6
28/KASAS-6: Ve onları, yeryüzünde (orada) yerleştirip, kuvvetli kılmak ve firavuna, Haman’a ve ikisinin ordusuna, onlardan (İsrailoğulları’ndan) hazar ettikleri (çekindikleri) şeyi göstermek (istedik).
Kur'an Dinle: 28/KASAS-7
28/KASAS-7: Ve Musa (A.S)’ın annesine şöyle vahyettik: "Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını (bırakmasını). Ve sen korkma, mahzun olma (üzülme). Muhakkak ki Biz, onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden (resûllerden) kılacağız."
Kur'an Dinle: 28/KASAS-8
28/KASAS-8: Böylece firavun ailesi onu, onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki firavun, Haman ve o ikisinin ordusu, kasten suç işleyenlerdi.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-9
28/KASAS-9: Ve hanımı firavuna şöyle dedi: "Bana ve sana göz aydın olsun, onu öldürmeyin belki bize faydası olur veya onu evlât ediniriz." Ve onlar, (gerçeğin) farkında değillerdi.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-10
28/KASAS-10: Ve Musa (A.S)’ın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Mü’minlerden olması için onun kalbini Bize bağlamasaydık (rabıta kurmasaydık), az daha (durumu) açıklayacaktı.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-11
28/KASAS-11: Ve (Musa (A.S)’ın annesi) onun ablasına: "Onu takip et." dedi. Böylece onlar farkında değilken, onu uzaktan gözetledi.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-12
28/KASAS-12: Ve daha önce ona (başka) süt annelerini haram kıldık (süt emmemesini sağladık). (Onun ablası, firavunun ailesine): "Ona kefil olacak (bakımını üstlenecek) bir aileye sizi ulaştırmak için delâlet (yardım) edeyim mi? Ve onlar, onu (bebeği) iyi yetiştirir." dedi.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-13
28/KASAS-13: Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın ve Allah’ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lâkin onların çoğu bilmezler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: