ANKEBÛT 15-23, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-20, Sayfa-398)

ANKEBÛT: 29/ANKEBÛT-15, 29/ANKEBÛT-16, 29/ANKEBÛT-17, 29/ANKEBÛT-18, 29/ANKEBÛT-19, 29/ANKEBÛT-20, 29/ANKEBÛT-21, 29/ANKEBÛT-22, 29/ANKEBÛT-23, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-20, Sayfa-398, ANKEBÛT 15-23
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-15
29/ANKEBÛT-15: Böylece onu ve gemi halkını kurtardık. Ve onu, âlemlere âyet (ibret) kıldık.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-16
29/ANKEBÛT-16: Ve İbrâhîm (A.S), kavmine: "Allah’a kul olun ve O’na karşı takva sahibi olun. Eğer siz biliyorsanız, bu sizin için daha hayırlıdır." demişti.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-17
29/ANKEBÛT-17: Fakat siz, Allah’tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin, Allah’tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı, Allah’ın katından isteyin ve O’na kul olun ve O’na şükredin. O’na döndürüleceksiniz.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-18
29/ANKEBÛT-18: Ve eğer tekzip ederseniz (yalanlarsanız), sizden önceki ümmetler de tekzip etmiştiler. Resûllerin üzerine apaçık tebliğden başka bir (sorumluluk) yoktur.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-19
29/ANKEBÛT-19: Allah’ın ilk yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu, Allah için kolaydır.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-20
29/ANKEBÛT-20: "Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah, ahiretin yaratılışını inşa edecek (gerçekleştirecek). Muhakkak ki Allah, herşeye kaadirdir." de.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-21
29/ANKEBÛT-21: (Allah), dilediği kişiye azap eder ve dilediği kişiye rahmet eder (Rahîm esmasıyla tecelli eder). Ve O’na, (halden hale çevrilip) döndürüleceksiniz.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-22
29/ANKEBÛT-22: Ve siz, (Allah’ı) yerde ve gökte aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah’tan başka velîniz (dostunuz) ve yardımcınız yoktur.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-23
29/ANKEBÛT-23: Allah’ın âyetlerini ve O’na (Allah’a) mülâki olmayı (ruhlarını hayatta iken Allah’a ulaştırmayı) inkâr edenler; işte onlar, rahmetimden ümidi kestiler. Ve işte onlar ki; onlar için elîm azap vardır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: