KASAS 60-70, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-20, Sayfa-393)

KASAS: 28/KASAS-60, 28/KASAS-61, 28/KASAS-62, 28/KASAS-63, 28/KASAS-64, 28/KASAS-65, 28/KASAS-66, 28/KASAS-67, 28/KASAS-68, 28/KASAS-69, 28/KASAS-70, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-20, Sayfa-393, KASAS 60-70
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 28/KASAS-60
28/KASAS-60: Ve size verilmiş olan herşey aslında dünya hayatının meta’ıdır (malıdır) ve ziynetidir (süsüdür). Ve Allah’ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakîdir (kalıcıdır). Hâlâ akıl etmez misiniz?
Kur'an Dinle: 28/KASAS-61
28/KASAS-61: Öyleyse güzel vaadde bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse, dünya hayatının meta’ı (malı) ile metalandırdığımız, sonra kıyâmet günü (hesaba çekilmek üzere) hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir?
Kur'an Dinle: 28/KASAS-62
28/KASAS-62: Ve o gün onlara (Allah) nida edecek: "Zanda bulunduğunuz Benim ortaklarım nerede?" diyecek.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-63
28/KASAS-63: Üzerlerine azap sözü hak olanlar: "Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan berî olduğumuzu (kurtulduğumuzu) Sana arz ederiz. Onlar, bize tapmıyorlardı (nefslerine uyuyorlardı)." dediler.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-64
28/KASAS-64: Ve onlara: "Ortaklarınızı çağırın!" dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler ve azabı gördüler. Keşke onlar, hidayete ermiş olsalardı.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-65
28/KASAS-65: Ve o gün Allah, onlara nida edecek: "O zaman (hayattayken) mürsellere (resûllere), ne cevap verdiniz?" diyecek.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-66
28/KASAS-66: İzin günü artık onlara haberler (amel defterleri, rakamlı kitap) kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz (sorgulanmazlar).
Kur'an Dinle: 28/KASAS-67
28/KASAS-67: Artık (mürşidin önünde) tövbe eden ve (ikinci defa) âmenû olup, salih amel (nefs tezkiyesi) yapanın, bu sebeple felâha erenlerden olması umulur.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-68
28/KASAS-68: Ve Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah Sübhan’dır (münezzehtir) ve (onların) şirk koştukları şeylerden yücedir.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-69
28/KASAS-69: Ve senin Rabbin, onların sinelerinde gizli olan şeyi ve alenî olan (gizlemedikleri) şeyi bilir.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-70
28/KASAS-70: Ve O Allah’tır ki; O’ndan başka İlâh yoktur. Evvelde ve ahirde (dünyada ve ahirette) hamd, O’na aittir. Ve hüküm, O’nundur. Ve O’na döndürüleceksiniz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: