Kur'ân-ı Kerim (Cüz-20, Sayfa-396), KASAS 85-88, ANKEBÛT 1-6

KASAS: 28/KASAS-85, 28/KASAS-86, 28/KASAS-87, 28/KASAS-88, ANKEBÛT: 29/ANKEBÛT-1, 29/ANKEBÛT-2, 29/ANKEBÛT-3, 29/ANKEBÛT-4, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-6, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-20, Sayfa-396, KASAS 85-88, ANKEBÛT 1-6
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 28/KASAS-85
28/KASAS-85: Muhakkak ki Kur’ân’ı sana farz kılan, elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. De ki: "Kimin hidayet ile geldiğini ve kimin apaçık dalâlette olduğunu, Rabbim daha iyi bilir."
Kur'an Dinle: 28/KASAS-86
28/KASAS-86: Ve Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak, bu kitabın sana ilka edileceğini (ulaştırılacağını) sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kâfirlere yardımcı olma!
Kur'an Dinle: 28/KASAS-87
28/KASAS-87: Ve Sana indirildikten sonra, Allah’ın âyetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et (Allah’a ulaşmaya çağır). Ve sakın müşriklerden olma!
Kur'an Dinle: 28/KASAS-88
28/KASAS-88: Ve Allah ile beraber başka bir İlâh’a dua etme (ibadet etme). O’ndan başka İlâh yoktur. O’nun Zat’ı hariç herşey helâk olucudur. Hüküm O’nundur. Ve O’na döndürüleceksiniz.

ANKEBÛT

Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-1
29/ANKEBÛT-1: Elif, Lâm, Mîm.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-2
29/ANKEBÛT-2: İnsanlar, "amenna (îmân ettik)" demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-3
29/ANKEBÛT-3: Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da (doğru söyleyenleri de) tekzip edenleri de (yalancıları da) mutlaka bilir.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-4
29/ANKEBÛT-4: Yoksa seyyiat işleyenler (kötülük yapanlar), Bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü!
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-5
29/ANKEBÛT-5: Kim Allah’a mülâki olmayı (hayattayken Allah’a ulaşmayı) dilerse, o taktirde muhakkak ki Allah’ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir (ruhu mutlaka hayattayken Allah’a ulaşacaktır). Ve O; en iyi işiten, en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-6
29/ANKEBÛT-6: Ve kim cihad ederse, o taktirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah, âlemlerden müstağnidir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: