Noble Qur'an (Juz-20, halaman-396), Al-Qasas 85-88, Al-'Ankabut 1-6

Noble Qur'an » Juz-20 » halaman-396
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Qasas: 28/Al-Qasas-85, 28/Al-Qasas-86, 28/Al-Qasas-87, 28/Al-Qasas-88, Al-'Ankabut: 29/Al-'Ankabut-1, 29/Al-'Ankabut-2, 29/Al-'Ankabut-3, 29/Al-'Ankabut-4, 29/Al-'Ankabut-5, 29/Al-'Ankabut-6, Noble Qur'an, Juz-20, halaman-396, Al-Qasas 85-88, Al-'Ankabut 1-6
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-85
28/Al-Qasas-85: Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata".
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-86
28/Al-Qasas-86: Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia (diturunkan) karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir.
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-87
28/Al-Qasas-87: Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari (menyampaikan) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka kepada (jalan) Tuhanmu, dan janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-88
28/Al-Qasas-88: Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nya-lah segala penentuan, dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Al-'Ankabut

Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-1
29/Al-'Ankabut-1: Alif laam miim
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-2
29/Al-'Ankabut-2: Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-3
29/Al-'Ankabut-3: Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-4
29/Al-'Ankabut-4: Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput (dari azab) Kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-5
29/Al-'Ankabut-5: Barangsiapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah itu, pasti datang. Dan Dialah Yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-6
29/Al-'Ankabut-6: Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: