Al-Qasas 29-35, Noble Qur'an (Juz-20, halaman-389)

Noble Qur'an » Juz-20 » halaman-389
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Qasas: 28/Al-Qasas-29, 28/Al-Qasas-30, 28/Al-Qasas-31, 28/Al-Qasas-32, 28/Al-Qasas-33, 28/Al-Qasas-34, 28/Al-Qasas-35, Noble Qur'an, Juz-20, halaman-389, Al-Qasas 29-35
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-29
28/Al-Qasas-29: Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung ia berkata kepada keluarganya: "Tunggulah (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari (tempat) api itu atau (membawa) sesuluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan".
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-30
28/Al-Qasas-30: Maka tatkala Musa sampai ke (tempat) api itu, diserulah dia dari (arah) pinggir lembah yang sebelah kanan(nya) pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu: "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam.
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-31
28/Al-Qasas-31: dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. (Kemudian Musa diseru): "Hai Musa datanglah kepada-Ku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman.
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-32
28/Al-Qasas-32: Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih tidak bercacat bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu (ke dada)mu bila ketakutan, maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu (yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya). Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik".
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-33
28/Al-Qasas-33: Musa berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-34
28/Al-Qasas-34: Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku".
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-35
28/Al-Qasas-35: Allah berfirman: "Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan Kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu; (berangkatlah kamu berdua) dengan membawa mukjizat Kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: