Al-'Ankabut 31-38, Noble Qur'an (Juz-20, halaman-400)

Noble Qur'an » Juz-20 » halaman-400
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-'Ankabut: 29/Al-'Ankabut-31, 29/Al-'Ankabut-32, 29/Al-'Ankabut-33, 29/Al-'Ankabut-34, 29/Al-'Ankabut-35, 29/Al-'Ankabut-36, 29/Al-'Ankabut-37, 29/Al-'Ankabut-38, Noble Qur'an, Juz-20, halaman-400, Al-'Ankabut 31-38
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-31
29/Al-'Ankabut-31: Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri (Sodom) ini; sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim".
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-32
29/Al-'Ankabut-32: Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya di kota itu ada Luth". Para malaikat berkata: "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-33
29/Al-'Ankabut-33: Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata: "Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)".
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-34
29/Al-'Ankabut-34: Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-35
29/Al-'Ankabut-35: Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal.
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-36
29/Al-'Ankabut-36: Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan, saudara mereka Syu'aib, maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan".
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-37
29/Al-'Ankabut-37: Maka mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-38
29/Al-'Ankabut-38: Dan (juga) kaum 'Aad dan Tsamud, dan sungguh telah nyata bagi kamu (kehancuran mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. Dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan (Allah), sedangkan mereka adalah orang-orang berpandangan tajam,
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: