An-Naml 77-88, Noble Qur'an (Juz-20, halaman-384)

Noble Qur'an » Juz-20 » halaman-384
share on facebook  tweet  share on google  print  
An-Naml: 27/An-Naml-77, 27/An-Naml-78, 27/An-Naml-79, 27/An-Naml-80, 27/An-Naml-81, 27/An-Naml-82, 27/An-Naml-83, 27/An-Naml-84, 27/An-Naml-85, 27/An-Naml-86, 27/An-Naml-87, 27/An-Naml-88, Noble Qur'an, Juz-20, halaman-384, An-Naml 77-88
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 27/An-Naml-77
27/An-Naml-77: Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Dengar Quran: 27/An-Naml-78
27/An-Naml-78: Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusan-Nya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 27/An-Naml-79
27/An-Naml-79: Sebab itu bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata.
Dengar Quran: 27/An-Naml-80
27/An-Naml-80: Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling membelakang.
Dengar Quran: 27/An-Naml-81
27/An-Naml-81: Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin (memalingkan) orang-orang buta dari kesesatan mereka. Kamu tidak dapat menjadikan (seorangpun) mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah diri.
Dengar Quran: 27/An-Naml-82
27/An-Naml-82: Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.
Dengar Quran: 27/An-Naml-83
27/An-Naml-83: Dan (ingatlah) hari (ketika) Kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, lalu mereka dibagi-bagi (dalam kelompok-kelompok).
Dengar Quran: 27/An-Naml-84
27/An-Naml-84: Hingga apabila mereka datang, Allah berfirman: "Apakah kamu telah mendustakan ayat-ayat-Ku, padahal ilmu kamu tidak meliputinya, atau apakah yang telah kamu kerjakan?".
Dengar Quran: 27/An-Naml-85
27/An-Naml-85: Dan jatuhlah perkataan (azab) atas mereka disebabkan kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata (apa-apa).
Dengar Quran: 27/An-Naml-86
27/An-Naml-86: Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya dan siang yang menerangi? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.
Dengar Quran: 27/An-Naml-87
27/An-Naml-87: Dan (ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri.
Dengar Quran: 27/An-Naml-88
27/An-Naml-88: Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: