Al-Qasas 71-77, Noble Qur'an (Juz-20, halaman-394)

Noble Qur'an » Juz-20 » halaman-394
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Qasas: 28/Al-Qasas-71, 28/Al-Qasas-72, 28/Al-Qasas-73, 28/Al-Qasas-74, 28/Al-Qasas-75, 28/Al-Qasas-76, 28/Al-Qasas-77, Noble Qur'an, Juz-20, halaman-394, Al-Qasas 71-77
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-71
28/Al-Qasas-71: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar?"
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-72
28/Al-Qasas-72: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan?"
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-73
28/Al-Qasas-73: Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-74
28/Al-Qasas-74: Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata: "Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?"
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-75
28/Al-Qasas-75: Dan Kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, lalu Kami berkata "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu", maka tahulah mereka bahwasanya yang hak itu kepunyaan Allah dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulunya mereka ada-adakan.
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-76
28/Al-Qasas-76: Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri".
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-77
28/Al-Qasas-77: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: