ANKEBÛT 39-45, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-20, Sayfa-401)

ANKEBÛT: 29/ANKEBÛT-39, 29/ANKEBÛT-40, 29/ANKEBÛT-41, 29/ANKEBÛT-42, 29/ANKEBÛT-43, 29/ANKEBÛT-44, 29/ANKEBÛT-45, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-20, Sayfa-401, ANKEBÛT 39-45
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-39
29/ANKEBÛT-39: Ve andolsun ki Karun, firavun ve Haman’a, Musa (A.S) beyyinelerle (açık delillerle) geldi. Fakat onlar, yeryüzünde kibirlendiler. Ve onlar, (azabımızdan) kurtulanlar olmadılar.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-40
29/ANKEBÛT-40: Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha (şiddetli ses dalgası) yakaladı, bir kısmını yerin dibine geçirdik ve bir kısmını da (suda) boğduk. Allah, onlara zulmedici olmadı. Ve lâkin onlar, nefslerine zulmediyorlardı.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-41
29/ANKEBÛT-41: Allah’tan başka dostlar edinenlerin durumu, (kendisine) ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-42
29/ANKEBÛT-42: Muhakkak ki Allah, onların, O’ndan (Kendinden) başka taptıkları şeyleri bilir. Ve O; Azîz’dir (çok yüce) Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibi).
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-43
29/ANKEBÛT-43: Ve işte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ve onu, âlimlerden başkası akıl (idrak) edemez.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-44
29/ANKEBÛT-44: Allah, semaları ve arzı hak ile halketti. Muhakkak ki bunda, mü’minler için mutlaka deliller vardır.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-45
29/ANKEBÛT-45: Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salâtı ikâme et (namazı kıl). Muhakkak ki salât (namaz), fuhuştan ve münkerden nehyeder (men eder). Ve Allah’ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah, yaptığınız şeyleri bilir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: