de Heilige Koran (Djuz'-20, Pagina-385), An-Naml 89-93, Al-Qasas 1-5

An-Naml: 27/An-Naml-89, 27/An-Naml-90, 27/An-Naml-91, 27/An-Naml-92, 27/An-Naml-93, Al-Qasas: 28/Al-Qasas-1, 28/Al-Qasas-2, 28/Al-Qasas-3, 28/Al-Qasas-4, 28/Al-Qasas-5, de Heilige Koran, Djuz'-20, Pagina-385, An-Naml 89-93, Al-Qasas 1-5
direction_left
direction_right
Luister Koran: 27/An-Naml-89
27/An-Naml-89: En wie met het goede kwam, zal beter dan dat krijgen en zij zullen op die Dag veilig zijn voor angst.
Luister Koran: 27/An-Naml-90
27/An-Naml-90: En wie met het slechte kwam, zij zullen met hun gezicht in de Hel geworpen worden. Jullie worden slechts beloond voor wat jullie plachten te doen.
Luister Koran: 27/An-Naml-91
27/An-Naml-91: (Zeg, O Moehammad:) "Voorwaar, het is mij bevolen om de Heer van deze stad (Mekkah) te aanbidden, die Hij wijdde. En aan Hem behoren alle zaken, en het is mij bevolen om tot de Moslims te behoren.
Luister Koran: 27/An-Naml-92
27/An-Naml-92: En de Koren voor te dragen. Hij die dan de Leiding volgt, volgt die voor zichzelf." En wie dan dwaalt, zeg dan (tot hen): "Voorwaar, ik behoor slechts tot de waarschuwers."
Luister Koran: 27/An-Naml-93
27/An-Naml-93: En zeg: "Alle lof zij Allah. Hij zal jullie Zijn Tekenen laten zien en jullie zullen ze herkennen." En jouw Heer is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.

Al-Qasas

Luister Koran: 28/Al-Qasas-1
28/Al-Qasas-1: Tha Sîn Mîm.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-2
28/Al-Qasas-2: Dit zijn de Verzen van het duidelijke Boek.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-3
28/Al-Qasas-3: Wij dragen jou van de geschiedenissen van Môesa en Fir'aun voor, volgens de Waarheid, voor een volk dat gelooft.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-4
28/Al-Qasas-4: Voorwaar, Fir'aun wag hoogmoedig in het land en hij verdeelde haar mensen in partijen. Hij onderdrukte een groep van hen: hij slachtte hun zonen en hij liet hun vrouwen leven. Voorwaar, hij behoorde tot de verderfzaaiers.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-5
28/Al-Qasas-5: En Wij wilden de onderdrukten in het land een gunst schenken. En Wij maakten hen tot leiders en Wij maakten ben tot erfgenamen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: