Al-'Ankabut 24-30, de Heilige Koran (Djuz'-20, Pagina-399)

Al-'Ankabut: 29/Al-'Ankabut-24, 29/Al-'Ankabut-25, 29/Al-'Ankabut-26, 29/Al-'Ankabut-27, 29/Al-'Ankabut-28, 29/Al-'Ankabut-29, 29/Al-'Ankabut-30, de Heilige Koran, Djuz'-20, Pagina-399, Al-'Ankabut 24-30
direction_left
direction_right
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-24
29/Al-'Ankabut-24: Maar het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: "Doodt hem," of "Verbrandt hem." Maar Allah redde hem van het vuur. Voorwaar, daarin zijin zeker Tekenen voor een volk dat gelooft.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-25
29/Al-'Ankabut-25: En hij (Ibrâhîm) zei: "Voorwaar, wet jullie naast Allah hebben genomen zijn slechts afgoden om de onderlinge liefde tussen jullie te versterken in dit wereldse leven. Op de Dag van de Opstanding zullen jullie elkaar verwerpen en elkaar vervloeken. Maar jullie verblijfplaats is de Hel en er zullen geen helpers voor jullie zijn."
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-26
29/Al-'Ankabut-26: Maar Lôeth geloofde hem, en (Ibrârîm) zei: "ik ben een uitwijker naar mijn Heer: voorwaar, Hij is de Almachtige, de Alwijze."
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-27
29/Al-'Ankabut-27: En Wij schonken hem Ishâq en Ya'qôeb. En Wij hebben ender zijn nakomelingen het Profèctschap en dc Schrift tot stand gebracht. En Wij schonken hem zijn beloning in de wereld. En voorwaar, in het Hiernamaals behoort hij zeker tot de oprechten.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-28
29/Al-'Ankabut-28: En (gedenkt) Lôcth, toen hij tegen zijn volk zei. "Jullie begaan zeker gruweldaden, die niemand van de mensen ooit beging.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-29
29/Al-'Ankabut-29: Is het dan inderdaad niet zo dat jullie de mensen benaderen en op de weg struikroverij bedrijven en in jullie samenkomsten het verwerpelijke verichten?" Het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: "Geef ons dan de bcstraffing van Allah, als jij tot de waarachtigen behoort!"
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-30
29/Al-'Ankabut-30: Hij zei: "Mijn Heer, help mij tegen het volk van de verdedzaaiers! "
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: