Al-Qasas 51-59, de Heilige Koran (Djuz'-20, Pagina-392)

Al-Qasas: 28/Al-Qasas-51, 28/Al-Qasas-52, 28/Al-Qasas-53, 28/Al-Qasas-54, 28/Al-Qasas-55, 28/Al-Qasas-56, 28/Al-Qasas-57, 28/Al-Qasas-58, 28/Al-Qasas-59, de Heilige Koran, Djuz'-20, Pagina-392, Al-Qasas 51-59
direction_left
direction_right
Luister Koran: 28/Al-Qasas-51
28/Al-Qasas-51: En voorzeker, Wij openbaarden hun achtereenvolgens het Woord, hopelijk zullen zij zich laten vermanen.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-52
28/Al-Qasas-52: Degenen die Wij daarvóór (vóór de Koran) de Schrift gegeven hebben: zij geloven erin.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-53
28/Al-Qasas-53: En wanneer hij (de Koran) aan hen voorgedragen wordt, zeggen zij: "Wij geloven erin. Voorwaar, het is de Waarheid van onze Heer. Voorwaar, wij hadden ons ervóór al overgegeven (aan Allah)." En welke dingen jullie ook gegeven werden: zij zijn de genietingen van het wereldse leven en haar versiering. Maar wat van de Zijde van Allah komt is beter en blijvender. Begrijpen jullie dan niet?
Luister Koran: 28/Al-Qasas-54
28/Al-Qasas-54: Diegenen zal tweemaal hun beloning gegeven worden: omdat zij geduldig waren en zij met het goede het kwade afwendden; en omdat zij uitgeven van dat waar Wij hen mee voorzien hebben.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-55
28/Al-Qasas-55: En wanneer zij nutteloos gepraat hoorden, wendden zij zich af, en zeiden: "Voor ons onze daden en voor jullie jullie daden, vrede zij met jullie, wij zoeken de onwetenden niet op."
Luister Koran: 28/Al-Qasas-56
28/Al-Qasas-56: Voorwaar, jij kunt degene die jij liefhebt geen leiding geven. Maar Allah leidt wie Hij wil, en Hij kent degenen die leiding volgen het best.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-57
28/Al-Qasas-57: En zij zeiden: "Als wij de leiding met jou volgen, dan worden wij uit ons land gedreven." Hebben Wij hen dan niet op een gewijde en een veilige plaats doen vestigen, waaheen allerlei soorten vruchten worden gebracht, als een levensvoorziening van Onze zijde? Maar de meesten van hen weten het niet.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-58
28/Al-Qasas-58: En hoeveel steden hebben Wij niet vernietigd die overdreven met hun genietingen? En dat zijn hun woningen, er wonen na hen slechts weinigen. En Wij waren de erfgenamen.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-59
28/Al-Qasas-59: En jouw Heer was geen vernietiger van de steden vóórdat Hij tot hun hoofdstad een boodschapper had gestuurd die hen Onze verzen voordroeg. En Wij waren geen vernietiger van de stad, tenzij haar bewoners onrechtvaardig waren.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: