ал-Касас 51-59, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-392)

ал-Касас: 28/ал-Касас-51, 28/ал-Касас-52, 28/ал-Касас-53, 28/ал-Касас-54, 28/ал-Касас-55, 28/ал-Касас-56, 28/ал-Касас-57, 28/ал-Касас-58, 28/ал-Касас-59, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-392, ал-Касас 51-59
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-51
28/ал-Касас-51: И за да се поучат направихме така, че Нашите знамения да стигнат до тях едно след друго.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-52
28/ал-Касас-52: Онези, на които по-рано дадохме Писание, вярват в него (в Корана).
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-53
28/ал-Касас-53: И когато им бе четен (Корана), казаха: “Повярвахме в него. Той неизбежно е истината от нашия Господ. Ние наистина и преди това бяхме от отдадените на Аллах.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-54
28/ал-Касас-54: Тези са, които ще бъдат възнаградени два пъти, защото са от търпеливите и отвръщат на злото с добро, и раздават от онова, което сме им дали за (духовно) препитание,.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-55
28/ал-Касас-55: И когато чуха празни слова се отдръпнаха от тях и казаха: “Нашите дела са за нас, а вашите ­ за вас. Мир вам! Ние не желаем (не се интересуваме) да общуваме с невежите.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-56
28/ал-Касас-56: Наистина ти не можеш да напътиш (не можеш да накараш духът му да срещне Лика) този, когото обичаш, но Аллах напътва когото пожелае. И Той най-добре знае напътените.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-57
28/ал-Касас-57: И рекоха : “Ако заедно с теб последваме напътствието (ако пожелаем Лика на Аллах), ще бъдем прокудени от земите си.” Не ги ли укрепихме на сигурно, свещено място, където им се събират и им се носят всякакви плодове като препитание от Нас? Ала повечето от тях не знаят (че това е от Аллах).
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-58
28/ал-Касас-58: И колко селища погубихме, които се бяха възгордели и бяха неблагодарни за благоденствието си! Жилищата им ­ бяха необитаеми след тях, освен за кратко време. И Ние ги наследихме.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-59
28/ал-Касас-59: Твоят Господ не погуби нито една страна, преди да е пратил в най-големия й град пратеник, който да им чете Нашите знамения. И нито една страна не погубихме, преди обитателите й да са станали угнентители.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: