ал-Касас-51, Сура 28-Разказът (ал-Касас) стих-51

28/ал-Касас-51: И за да се поучат направихме така, че Нашите знамения да стигнат до тях едно след друго. (българската транслитерация: Уe лeкaд уaссaлна лeхумул кaулe лeaллeхум йeтeзeккeрун(йeтeзeккeрунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Касас-51
Сура 28-Разказът (ал-Касас) стих-51

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
българската транслитерация: Уe лeкaд уaссaлна лeхумул кaулe лeaллeхум йeтeзeккeрун(йeтeзeккeрунe).
И за да се поучат направихме така, че Нашите знамения да стигнат до тях едно след друго.ал-Касас: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: