ал-Касас-56, Сура 28-Разказът (ал-Касас) стих-56

28/ал-Касас-56: Наистина ти не можеш да напътиш (не можеш да накараш духът му да срещне Лика) този, когото обичаш, но Аллах напътва когото пожелае. И Той най-добре знае напътените. (българската транслитерация: Иннeкe ля тeхди мeн aхбeбтe уe лакиннaллахe йeхди мeн йeша’(йeшау), уe хууe a’лeму бил мухтeдин(мухтeдинe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Касас-56
Сура 28-Разказът (ал-Касас) стих-56

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
българската транслитерация: Иннeкe ля тeхди мeн aхбeбтe уe лакиннaллахe йeхди мeн йeша’(йeшау), уe хууe a’лeму бил мухтeдин(мухтeдинe).
Наистина ти не можеш да напътиш (не можеш да накараш духът му да срещне Лика) този, когото обичаш, но Аллах напътва когото пожелае. И Той най-добре знае напътените.ал-Касас: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: