ал-Ахзаб 16-22, Свещеният Коран (Джуз'-21, страница-420)

ал-Ахзаб: 33/ал-Ахзаб-16, 33/ал-Ахзаб-17, 33/ал-Ахзаб-18, 33/ал-Ахзаб-19, 33/ал-Ахзаб-20, 33/ал-Ахзаб-21, 33/ал-Ахзаб-22, Свещеният Коран, Джуз'-21, страница-420, ал-Ахзаб 16-22
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-16
33/ал-Ахзаб-16: Кажи им: “Ако бягате от смъртта или да не бъдете убити, не ще ви е от полза бягството. И тогава ще бъдете оставени да се наслаждавате само за кратко.”
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-17
33/ал-Ахзаб-17: Кажи им: “И ако Аллах пожелае вреда или милост за вас, кой ще ви предпази от Него?” И те не ще намерят нито покровител, нито избавител, освен Аллах.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-18
33/ал-Ахзаб-18: И Аллах несъмнено знаеше кои възпрепятстваха сред вас (помощта за Пророка) и кои казваха на своите братя: “Хайде, елате при нас!” И те, освен малка част от тях, не биха дошли на война. ­
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-19
33/ал-Ахзаб-19: И са скъперници спрямо вас. И когато страхът ги покрие, виждаш как гледат към теб, въртейки очи като някой изпаднал в несвяст пред смъртта. Доколкото за добрината, те ви нападат с остри слова (лъжливи). Именно тези не са вярващи и заради това Аллах провали делата им (не ги призна), и за Аллах това е много лесно.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-20
33/ал-Ахзаб-20: И те (лицемерите) смятат, че съюзените племена не са отишли, и ако племената бяха дошли, биха се слели сред бедуините, за да питат за вести от вас. Но дори да бяха сред вас, само малка част от тях щяха да се сражават.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-21
33/ал-Ахзаб-21: И кълна се, че у Пратеника на Аллах има великолепен пример за вас,­ за всеки, който се надява на Аллах и на Сетния ден (денят на срещата с Лика), и за тези, които споменават Аллах много.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-22
33/ал-Ахзаб-22: И когато вярващите видяха (вражеските) племената, рекоха: “Това е (победата), която ни обещаха Аллах и Неговият Пратеник. Аллах и Неговият Пратеник казаха истината.” И това увеличи само вярата, покорство и отдадеността им.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: